KARDEMİR,Cumhuriyetin 100. Kuruluş Yılına Hazır

Son Güncelleme : 15 Temmuz 2019 - 11:32

Türkiye’nin milli kaynaklardan milli üretim yapan ilk entegre tesisi KARDEMİR , Cumhuriyetin 100.yılına hazırız mesajı verdi

Yılda 3.5 milyon/ton üretim hedefleyen KARDEMİR’den yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi.

“Değerli Basın Mensupları,


Katılımcı ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla, hem yöre, hem de ülkemiz ekonomisine daha fazla değer katmak, gerek küresel ekonomilerde, gerekse sektörümüzde yaşanan gelişmelere karşı Kardemir’i daha güçlü ve rekabetçi hale getirmek, çalışanlarımızın, müşterilerimizin, tedarikçilerimizin, hissedarlarımızın ve içinde hayat bulduğumuz toplumun mutluluğunu sağlayarak, sürdürülebilir başarıları yakalamak için samimi ve yoğun bir gayretle çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Hisselerinin tamamı borsada işlem gören halka açık bir şirket olarak, paydaşlarımızı eş zamanlı ve doğru bir şekilde bilgilendirebilmek için yatırımdan üretime, çevreden kurumsal sosyal sorumluluğa kadar şirketimizin tüm faaliyetlerini KAP duyuruları ve basın açıklamaları ile ya da, sosyal medya hesaplarımızdan paylaşıyor, kamuoyunun bilgilerine sunuyoruz.


Buradan bir kez daha belirtmek isteriz ki, Kardemir ölçek ekonomisine uygun şekilde büyümesini sürdürmektedir. Bu kapsamda görülen lüzum üzerine aşağıdaki hususları bir kez daha özet olarak paydaşlarımızın bilgilerine sunuyoruz

1-Yılda 3.5 milyon ton çelik üreten, dünya ölçeğinde bir KARDEMİR

2018 yılını 2.4 Milyon ton üretimle geride bırakan şirketimizin bu yılki üretim hedefi 2,5 Milyon tondur. Çelikhanede bulunan 3 konverterimizden ikisi 90’ar tonluk, biri ise 120 tonluk’tur. 90 tonluk konverterlerimizden biri daha geçtiğimiz ay 120 tona çıkarılmak üzere durdurulmuş ve yenilemeye alınmıştır. 1.250.000 ton/yıl kapasiteli 4. Sürekli döküm makinamızın montaj çalışmaları devam etmektedir. Bunlarla eş zamanlı olarak revatmanı gelmiş olan 4. Yüksek Fırınımızda durdurularak bakıma alınmış, 260 ton/gün kapasiteli kireç fabrikamızın da 425 ton/güne çıkarılması için yenileme çalışmaları başlatılmıştır. Yaklaşık 3,5 ay sürecek olan bu yatırımlarla birlikte şirketimizin ham çelik üretim kapasitesi 2,9 Milyon tona ulaşacaktır. Kardemir’i 3,5 Milyon tona ulaştıracak son adım ise yeni bir yüksek fırın yapımı ve kalan son konverterimizin de 120 tona çıkarılması olup, bu yıl içerisinde planlaması yapılacaktır. Yatırım organizasyonumuz buna yönelik olarak yeniden yapılandırılmıştır.

2-Yeşil KARDEMİR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile Karabük Belediyemize verilen taahhütlerimiz doğrultusunda başlatılan ikinci etap çevre yatırımlarımız tamamlanmış ve birçok yeni çevre yatırımı devreye alınmıştır. Şirketimizin çevre faaliyetleri sadece toz emisyonlarının önlenmesine yönelik değildir. Flora ve faunanın korunması ve biyoçeşitliliğin sağlanması için yeşil alan çalışmalarımızda her geçen gün artarak devam etmektedir. Yine, şirketimiz ulusal ve uluslararası birçok çevre projesinin de içerisinde yer almıştır.

Kardemir, küresel bir problem olan iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması amacıyla yürütülen Karbon Saydamlık Projesine (CDP) gönüllük esası ile katılım sağlayan şirketlerin başında gelmektedir. Avrupa Birliği Projesi olan Kimyasal Kazaların Önlenmesi, Müdahale Yöntemlerinin Belirlenmesi Projesi ile Kalıcı Organik Kirletici Stoklarının Bertaraftı ve Salınımlarının Azaltılması Projesinde ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan ve yürütücülüğünü Karabük Üniversitesinin yaptığı Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol (EKÖK) Sistemi kapsamında Metal Üretim ve İşleme Tesislerinin Değerlendirilmesi projesinde de proje ortakları arasında yer almaktadır. Bu nedenle, başmühendislik düzeyinde yönetilen Çevre Faaliyetlerimizi daha etkin yönetmek için Çevre Müdürlüğü ihdas edilmiştir.

3-Katma değerli çelik üreten bir KARDEMİR

Çubuk ve Kangal Haddehanemiz, 4 ayrı nihai mamul grubunda üretim yapabilen bir tesistir. Bu tesiste Ø 5,5-25 mm ince kangal, Ø 20-55 mm Kalın Kangal (Garret), Ø 20-100 mm Çubuk(Kaliteli Yuvarlak Çubuk/SBQ) ve Ø 8-40 mm Nervürlü Çelikler üretilebilmektedir. Düşük, Orta ve Yüksek Karbonlu Çelikler, Civatalık, Somunluk Çelikler, Elektrot ve Kaynak Telleri, Öngerilmeli Beton Çelikleri (PC wire), Lastik Teli (Tire Cord), Otomat Çelikleri ve Rulman Çelikleri (BRG) bu tesiste ürettiğimiz çelik kaliteleridir. Dünyada sayılı tesiste üretilebilen 52 mm çapında kalın kangal tesisimizde başarı ile üretmiştir.

4-Ülkemizin bekasına hizmet eden bir KARDEMİR

Şirketimiz bünyesinde kurulan bir komisyon ile savunma sanayimize çelik tedariki için çalışma başlatılmıştır. Bu amaçla sektördeki birçok kamu kurum ve özel sektör firmaları ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Savunma sanayimizin ihtiyaç duyduğu çeliklerin Kardemir’de sürdürülebilir olarak üretiminin yapılmasını sağlamak ve sektördeki yerlileştirme çalışmalarına katkı vermek en öncelikli konularımızdan biridir.

Yine bilindiği gibi Cumhuriyetimizin 100. yıl hedefleri içerisinde en önemlilerinden birisi de, yerli otomobil üretimidir. Son yıllarda yapılan çalışmalarla, otomotiv sanayi ülkemizin en büyük ihracatçı sektörü haline gelmiştir. Neredeyse Cumhuriyet ile yaşıt şirketimizin de otomotiv sanayimiz ile bütünleşmesi ve iyi bir tedarikçi konumuna gelmesi şirketimiz için stratejik bir hedeftir. Bu nedenle savunma sanayii gibi otomotiv sanayi için de şirketimizde bir çalışma grubu oluşturulmuştur. AR-GE Müdürlüğümüz, mevcut altyapımız ve ürün çeşitliliğimiz ile otomotiv sanayisine hangi ürünleri tedarik edebileceğimizi ve otomotiv sanayimizin mevcut ve gelecekteki projelerinde kullanılacak çelik ürünlerini üretebilmek için Kardemir’de nelerin yapılabileceğini çalışmaktadır.

Şu an için muhtelif aktarma elemanları ve parça imalatlarında kullanılmak üzere, dövme ve soğuk şekillendirmeye uygun orta ve yüksek karbonlu çelik kalitelerimiz, çubuk ve kangal formunda otomotiv yan sanayimizin hizmetine sunulmaktadır. Bor ve krom ilaveli bağlantı elemanları imalatına uygun kangal ile ilgili ürün geliştirme çalışmalarımız ise sektörün önde gelen firmaları ile birlikte sürdürülmektedir. Otomotiv lastik teli imalatında kullanılan yüksek karbonlu kalite grubunda da ürün geliştirme çalışmalarımız, ülkemizde kurulu küresel bir üretici ile birlikte yürütülmektedir. Önümüzdeki dönemde, süspansiyon yayı imalatına uygun yüksek silis ilaveli çelik kalitelerimiz de kangal formunda otomotiv sanayimizin hizmetine sunulacaktır.


Sanayi ve Teknoloji Bakanımız 2022 yılında yerli otomobilin caddelerde olacağını, bu konuda AR-GE faaliyetlerinin artarak devam ettiğini ve projenin tüm sektörleri dönüştürecek bir proje olduğunu açıklamıştır. Bu dönüşümlerden biri de Kardemir’de yaşanmaktadır. Bu çalışmaların Kardemir’i de bu alanda küresel bir ürün tedarikçisi konumuna getireceğine inanıyoruz.

5-İş güvenliğine maksimum özen gösteren bir KARDEMİR

Bağlı kuruluşları ve hizmet sağlayıcıları ile birlikte yaklaşık 5.500 kişinin çalıştığı bir sanayi kuruluşu olan şirketimizin en önemli önceliklerinden biri İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetleridir. Şirketimizde gerek İSG eğitimlerinin, gerekse kişisel ve mesleki gelişim eğitimlerinin daha etkin yürütülmesi amacıyla 2014 yılında, bugün ülkemizde çok az sayıda şirketin sahip olduğu bir Eğitim Kültür Merkezi kurulmuştur. Bu merkez 500 kişilik anfi salonu, İSG ve bilgisayar eğitim derslikleri, Üniversite-Sanayi İşbirliği Çalışma Ofisleri ile muazzam bir eğitim ve sosyal faaliyet yuvasıdır. Yine Kardemir, işbaşı eğitim saatiyle Türkiye’nin çalışanlarına en fazla eğitim imkanı sunan şirketlerin başında gelmektedir. İhdas edilen Eğitim Müdürlüğü organizasyonumuz ile çalışanlarımızın bu alandaki ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanması amaçlanmıştır.

6-Dijital olarak dönüşen ve gelişen bir KARDEMİR

Bilgi Teknolojilerimizi çağın gerektirdiği altyapıya kavuşturmak kaçınılmazdır. Bunun için SAP yazılımlarımızın yenilenmesi ve eklenecek yeni modüllerle istenilen hız ve verime kavuşturulması için şirketimizde yeni bir çalışma başlatılmıştır.

7-KARDEMİR büyüyor, KARABÜK büyüyor

Kurulduğu günden bu yana hayat bulduğu toplumun yaşam kalitesini artıracak sosyal sorumluluk faaliyetlerini iş stratejilerinin en önemli unsurlarından biri olarak gören Kardemir, eğitim, kültür, sanat, bilim, spor, çevre ve sağlık gibi farklı alanlarda desteklediği projelerle toplumsal refahın artırılmasına hizmet etmiştir ve bugünde aynı amaçla her yıl kaynaklarının önemli bir kısmını bu amaca ayırmaktadır. İhale aşamasında olan Yenişehir Mühendisler Kulübünün Kardemir Müzesi ve projeleri onayda olan Yenişehir Sinemasının da Tiyatro ve Kültür Merkezi olarak Karabük’lülerin hizmetine sunulması da bu faaliyetlerimize eklenecek yeni eserlerimiz olacaktır.

Değerli basın mensupları,

Yukarıda belirtilen büyüme ve gelişmeleri sağlayabilmek için, işletmeye alınan yeni tesislerimiz için öncelikli Karabük olmak üzere; yetişmiş, becerili ve kalifiye personeli, ihtiyaç duydukça istihdam ediyoruz.

Başta da belirtildiği gibi Kardemir’in stratejik hedefleri bellidir: Cumhuriyetimizin ilk entegre demir çelik fabrikası olan bu tesisleri, Cumhuriyetimizin 100. Yılı olan 2023’te: bugünden daha güçlü ve rekabetçi kılmak, dünün endişe ve kaygılarını bir kez daha yaşamamak ve sürdürülebilir başarıları yakalamaktır.

Bu hedeflere bugüne kadar Kardemir’den güven ve desteğini esirgemeyen tüm paydaşlarımızla birlikte ulaşacağımıza inanıyoruz.”

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.

PİYASALARDA SON DURUM

 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -

EN ÇOK KAZANANLAR

  EN ÇOK KAYBEDENLER

   EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER

    BUGÜN 1000TL NE OLDU?

    • -

     BORSA

    • -

     DOLAR

    • -

     EURO

    • -

     ALTIN