Ana Sayfa Arama Galeri Video Yazarlar
Yayın/Gazete
Yayınlar
Kategoriler
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Sayfası Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Puan Durumu
WhatsApp
Sosyal Medya

Kardemir’den Genel Kurul Kararı..!

Genel Kurul kararı ile birlikte temettü kararı da açıklandı!

Genel Kurul kararı ile

Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRDMD) tarafından 7 Mayıs 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında açıklama yapıldı.

Açıklamada Yönetim Kurulunca, Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısının 30.05.2024 Perşembe günü saat 10.00′ da Kardemir Eğitim ve Kültür Merkezi – KARABÜK adresinde yapılması hususunda karar alındığı belirtildi. Gündem maddeleri şu şekilde;

Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 – 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
3 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin denetçi raporunun okunması.
4 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-14.1 no’lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine göre hazırlanmış Konsolide Mali Tablolarının okunması ve müzakere edilerek Genel Kurulun onayına sunulması.
5 – Yönetim kurulu üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.
6 – 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışların sınırının tespitine yönelik yönetim kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
7 – Yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur haklarının tespit edilmesi.
8 – 2023 yılı dönemi kâr payı hususunda yönetim kurulunun teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
9 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun, 03 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliğinde (II.17.1) yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. maddesi gereğince Genel Kurula bilgi verilmesi.
10 – Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395’inci ve 396’ncı maddelerinde yazılı izinlerin verilmesi.
11 – Şirketimizin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hususunda bilgi verilmesi.
12 – Şirketimizin yürürlükte olan satış yöntemine göre 2023 yılında taahhütlü mal alım hakkından faydalanan ortaklarla gerçekleşen işlemlerle ilgili olarak Genel Kurula bilgi verilmesi.
13 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun 07/03/2024 tarih ve 14/382 sayılı kararı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemler mevcut ise Genel Kurula bilgi verilmesi.
14 – Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi.
15 – Kapanış.

Yönetim Kurulumuzca, Şirketimizin 2023 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısının 30.05.2024 Perşembe günü saat 10.00′ da Kardemir Eğitim ve Kültür Merkezi – KARABÜK adresinde yapılması hususunda karar alınmıştır.

 

Kardemir’in merakla beklenen temettü kararı açıklandı!

öte yandan, Temettü açıklaması yapan KARDEMİR AŞ,  7 Mayıs 2024 günü seans bitiminde Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRDMD) tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirildi.

Açıklamada Şirketin Yönetim Kurulu Toplantısında, Şirketin 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Enflasyon Muhasebesine göre düzeltilmiş yasal kayıtlarına göre dönem zararı bulunduğundan kar dağıtımının yapılamayacağının Genel Kurul’un onayına sunulmasına karar verildiği belirtildi.

İşte O Açıklama;

Şirketimizin Yönetim Kurulu Toplantısında, Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Enflasyon Muhasebesine göre düzeltilmiş yasal kayıtlarına göre dönem zararı bulunduğundan kar dağıtımının yapılamayacağının Genel Kurul’un onayına sunulmasına karar verilmiştir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Web Tasarım & SEO: Best4SEO