Ana Sayfa Arama Galeri Video Yazarlar
Yayın/Gazete
Yayınlar
Kategoriler
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Sayfası Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Puan Durumu
WhatsApp
Sosyal Medya

KASİAD BOŞ DURMUYOR

KASİAD Basın açıklaması yaparak

KASİAD Basın açıklaması yaparak ;  Kıymetli basın mensupları bugünkü basın toplantımızı Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından verilen Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında hazırlamış olduğumuz “KARABÜK İLİ İHRACATI NASIL GELİŞİR” projesini ilimiz kamuoyu ile paylaşmak ve çıktıları ile ilgili bilgilendirmek için yapıyoruz. Daha önce yaptığımız Avrupa Birliği , KOSGEB ve Dernekler Müdürlüğü projelerinden sonra 4.projemizi de bitirmiş oluyoruz.” dedi.

DSCF3853

 

KASİAD’IN BASIN AÇIKLAMASINDA ŞÖYLE DENİLDİ;

Projemizin Ortaya Çıkmasını Sağlayan Temel Gerekçe

“2023 yılında 500 Milyar dolar ihracata ulaşarak ülkemizin dünya ticaretinde lider ülkeler arasında yer alması” olarak belirlenen 2023 Türkiye İhracat Stratejisi ve Eylem Planının vizyonu , ve aynı belgenin eylem planında belirlenen hedeflerden ikincisi

olan ” ihracatçı sayısının ve ihracat kapasitesinin arttırılması” ve “ihracatçıların küresel alanda rekabetçiliklerinin arttırılması” konuları ülkemizde faaliyet gösteren isletmelerin daha fazla ihracat yapmalarını gerektirmektedir.
Ayrıca, genel amaçlarından birisi “İhracatta sürdürülebilir küresel rekabet gücü artısının temini” olan 2013 – 2015 yıllarını kapsayan Girdi Tedarik Stratejisi ve Eylem Planı da ihracatın geliştirilmesi yönünde yapılacak çalışmaları destekler niteliktedir. Ülkemizin cari açık sorunu da bilinen bir durum olup ihracatın arttırılması sureti ile azaltılacağı da açıktır. İsletmelerimizin hedef pazarlarını sadece yurt içi olarak belirlemeleri ilerleyen yıllarda yeterli gelmeyecektir.
Günümüz şartlarında artık Dünya firması olmamız gerekmekte, satış ve karlılıklarını arttırmaları için ihracat yapılması zorunlu olmaktadır. İhracat yapmaya başlamayan isletmelerimiz, rakiplerinin dış pazarda pay almak için neler yaptıklarını ve ne tür pazarlama stratejileri geliştirdiklerini öğrenemeyecektir. Bu durum zamanla isletmelerimizin rekabet güçlerinde azalmaya sebep olacaktır. Yurt içi pazarlar, her hangi bir ekonomik kriz durumunda sıkıntıya girmekte olup isletmelerimizin dış pazarlara açılarak pazarlama güçlerini arttırmaları ve iç pazara olan bağımlılıklarını azaltmaları şarttır.DSCF3870
Ayrıca, iç piyasadaki genel ve mevsimsel dalgalanmalardan ve değişen tüketici taleplerinin yarattığı baskıdan kurtulmak için isletmelerimiz dünya pazarlarına açılması çok önemlidir. Karabük ilinin 2011 yılı ihracat rakamı 197.499.000 milyon dolar olup 2012 yılında bu rakam 180.728.000 milyon dolara düşmüştür. 2013 yılı için Ekim sonu itibari ile bu rakam 157.950.000 milyon dolar olup geçmiş yıllara benzer bir sonuçla yılın tamamlanacağı düşünülmektedir. Türkiye ihracatının sadece % 0,13’ünün Karabük ilinden yapıldığı gerçeği de bu konuda çalışmalar yapılması gerçeğini ortaya koymaktadır.

2012 yılı verilerine göre Karabük İlinde 26 adet kayıtlı ihracat yapan firma bulunmaktadır. Ülke genelinde bu rakamın 54.346 olduğu düşünüldüğünde yapılacak çalışmanın önemi daha net anlaşılacaktır.
Ayrıca, bölgemizdeki isletmelerimizin yapmış oldukları yatırımlar sonrasında belirli bir üretim kapasitesine ulaşılmıştır. Bu kapasite ihracat yapılarak daha verimli ve etkin kullanılmalıdır. Yukarıda sayılan gerekçelerle, bölgemizde yer alan isletmelerimizin acil bir şekilde ihracat yapmaya başlamaları veya yapıyorlarsa da daha doğru ve hedef pazarlara odaklanarak sürdürülebilir bir ivme kazanmaları tevsik edilmelidir.

İhracat yapmaya başlamanın en önemli aşaması öncelikli olarak bir Pazar Araştırması çalışmasının yapılmasıdır. İsletmelerimizin ürünleri için bir Pazar Araştırması yapmadan sağlıklı bir şekilde ihracat yapmaları mümkün değildir. Dolayısı ile pazar araştırması yaparak sürece başlamaları şarttır. Dernek olarak; üyelerimizle yaptığımız görüşmeler ile düzenlemiş olduğumuz eğitim ve seminerler sırasında isletmelerimizin ihracat yapmak istedikleri, ancak ürünlerini yüzlerce ülke arasından hangilerine satmaları gerektiğini, hangi ülkelere ürün satarak ihracata başlayacaklarını ve en karlı ve doğru ülkenin hangisi olduğunu bilgi eksikliği tespit edilmiştir. Birçoğunda hedef ülkelerin belirlenmesi için yapılması gereken pazar araştırması çalışmasını yapabilecek nitelikte bir personel de bulunmamaktadır. Hedef pazarın belirli olmaması isletmelerimizi ihracattan uzak tutmaktadır. Karabük ilinde üretilen ve ihraç potansiyeli yüksek ürünlere yönelik yapılacak pazar araştırması raporu ile; bölgemizdeki ilgili tüm isletmelerin elde edilen sonuçlardan yararlanması ve KASIAD olarak her yıl TUSKON ile düzenlediğimiz onlarca yurt dışı is gezilerinde daha hedefe yönelik ülkelerin seçilmesi sağlanacaktır.

 

Projemizin Genel Amaçları

Ulusal 2023 İhracat hedefleri vizyonuna hizmet etmek, 2013-2015 yıllarını kapsayan girdi tedarik stratejisi ve eylem planına uyum sağlamak, dünya ihracatından daha fazla pay alan bir sanayi hedefine katkıda bulunmak, cari açığın azaltılmasına katkıda bulunmak ve bölgemizde yer alan rekabet gücü yüksek isletme sayısının artmasını sağlayarak TR81 Bölgesinin sürdürülebilir ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmaktır. Ayrıca bu yolla bölgenin sektörel çeşitliliğinin sağlanarak bağımlı istihdam yapısının azaltılmasına katkı sağlamaktır.

Projemizin Özel Amaçları

Karabük ilinde üretilmekte olan ve ihraç potansiyeli yüksek stratejik ürünlerin belirlenmesi, bu ürünlere yönelik hedef pazarların tespit edilmesi ve isletmelerimizin ihracat yapmalarının önündeki engellerin tespit edilerek , çözüm stratejilerinin geliştirilmesi sureti ile Karabük ilinde ihracatçı firma sayısı ile yapılan ihracat miktarının arttırılması ve isletmelerimizin rekabet güçlerinin daha yukarılara taşınmasıdır.

Raporumuzda GTİP koduna göre 7 adet ürün ele alınmış olup Karabük’lü iş adamlarımızın GTİP koduna göre talep edecekleri tüm ürünler hakkında 2 gün içersinde raporlamasını yaparak hizmet verebilecek durumdayız.

Web Tasarım & SEO: Best4SEO