Devlet Üniversitelerinden 95’i Resmen Açıkladı

Son Güncelleme : 12 Eylül 2020 - 19:27

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) sistemine kayıtlı, Türkiye genelinde 127 kamu üniversitesinden 95’i uzaktan eğitim kararı alırken 32 kamu üniversitesi ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı

Karabük Üniversitesinin online eğitim kararı sonrası diğer Üniversitelerinde aldığı kararlar bir bir belli olmaya başladı

Yeni dönem 8 milyon üniversite öğrencisi için “kamera açma” belirsizliği ile başlıyacak. Üniversitelerde derslerin başlamasına çok az bir süre kalmışken kamera açma, kameraya kimlik gösterme ve sisteme bilgi girme gibi tartışmalı konular da gündem de ki sıcaklığını koruyor

Karabük Üniversitesinin (KBÜ) 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı güz döneminde uzaktan eğitim yapma kararı alırken diğer devlet üniversitelerinin aldıkları kararlarda şu şekilde oldu;

Abdullah Gül Üniversitesi (2020-2021 akademik yılı güz yarıyılında eğitimin tamamen online (senkron/asenkron) sürdürülmesine karar verilmiştir.)

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (Lisans (hazırlık sınıfı hariç olmak üzere) ve lisansüstü programlarında verilen teorik ve uygulamalı derslerin başarı notu hesabında ara sınav notunun %20 ağırlığında, dönem sonu sınav notunun %80 ağırlığında kabul edilmesine,Dönem sonu sınavlarının yüz yüze yapılmasına, karar verilmiştir)

Afyon Kocatepe Üniversitesi (Akademik birimlerimiz, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın talimatı doğrultusunda 2020–2021 Güz Yarıyılında derslerin %40’ını uzaktan; %60’ını ise bölünmüş sınıflarda yüz yüze uygulanacak şekilde planlamıştır.)

Adıyaman Üniversitesi (2020-2021 Güz Yarı Yılı uzaktan eğitim yöntemiyle gerçekleşecektir.)

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Teorik derslerin uzaktan eğitim yoluyla yapılmasına, Lisans ve Pedagojik Formasyon programlarında bulunan öğretmenlik uygulaması, okul deneyimi, kurum deneyimi eğitimi alan öğrencilerin ilgili derslerinin, Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK tarafından belirlenecek takvim ve yönteme göre yürütülmesine, karar verilmiştir.)

Akdeniz Üniversitesi (2020-2021 Güz Döneminde yüz yüze eğitimin yapılmamasına karar verilen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yürütülmesi salgın sürecine bağlı olarak yeniden değerlendirilecek. (Uygulamalı eğitimler ertelenecek))

Aksaray Üniversitesi (2020-2021 Güz Yarı Yılı uzaktan eğitim yöntemiyle gerçekleşecektir.)

Alanya Aladdin Keykubat Üniversitesi (Tıp Fakültesi için dersler Dönem I,II ve III sınıflarında uzaktan eğitim yoluyla, IV sınıfında ise öğrencinin tercihine bağlı olarak uzaktan ve/veya yüz yüze eğitim yoluyla verilecektir. Diş Hekimliği Fakültesi için güz ve bahar yarıyılında teorik dersler uzaktan eğitim yoluyla verilecektir. Bahar yarıyılında laboratuvar uygulaması olan dersler ise yüz yüze yapılacaktır.)

Amasya Üniversitesi (Üniversitemiz bünyesinde 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında derslerin uzaktan eğitim yolu ile yapılmasına ve birimlerimiz tarafından dersin özelliğine göre senkron veya asenkron olarak belirlenerek yürütülmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.)

Anadolu Üniversitesi (2020-2021 Güz Dönemi’nde teorik derslerin mümkün olduğunca uzaktan eğitim-öğretim yöntemleri ile yürütülecek ve pandeminin seyrine göre eğitim-öğretim metotlarında değişiklik yapılabilir.)

Ankara Hacı Bayramı Veli Üniversitesi (Hem hibrit hem uzaktan eğitim verilecek.)

Ankara Üniversitesi (Tıp, diş hekimliği, ebelik ve veteriner hekimliği seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze eğitime devam edecek. Diğer bölümlerde eğitim uzaktan eğitimle yürütülecek.)

Ardahan Üniversitesi (2020-2021 Güz Yarı Yılı uzaktan eğitim yöntemiyle gerçekleştirilecekti.)

Artvin Çoruh Üniversitesi (2020-2021 Güz Yarı Yılı uzaktan eğitim yöntemiyle gerçekleştirilecekti.)

Atatürk Üniversitesi (Hazırlıkların hem yüz yüze hem de uzaktan öğretim modellerine uyumlanabilecek biçimde düzenlendiği duyuruldu.)

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ( 2020-2021 güz yarıyılında Diş Hekimliği Fakültesi, Eğitim Fakültesi (Sadece MEB uygulamaları), Tıp Fakültesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yürütülen lisans ve lisansüstü programlarındaki derslerin karma eğitim (uzaktan + yüz yüze) şeklinde yapılmasına, bunun haricindeki birimlerde yürütülen ön lisans ve lisans programlarındaki derslerin sadece “uzaktan öğretim” yoluyla yapılmasına karar verilmiştir.)

Balıkesir Üniversitesi (Tıp Fakültesi 4’üncü, 5’inci, 6’ncı sınıf öğrencileri ve Veteriner Fakültesi 5’inci sınıf öğrencileri yüz yüze, bunlar dışında kalan tüm birimler uzaktan eğitim şeklinde olacak.)

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Tıp Fakültesi ile Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü haricindeki tüm bölüm ve programlarda bütün derslerin “Uzaktan Öğretim” yoluyla yapılmasına karar verilmiştir.)

Bartın Üniversitesi (2020-2021 Güz Yarı Yılı uzaktan eğitimle gerçekleştirilecek.)

Batman Üniversitesi (2020-2021 Güz Yarı Yılı uzaktan eğitimle gerçekleştirilecek.)

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi olarak siz sevgili öğrencilerimizin, ilimizde yaşayan tüm vatandaşlarımızın ve tüm ulusumuzun sağlık önceliğini dikkate aldığımızda uzaktan eğitim modelinin kaçınılmaz olduğu kanaatine vardığımızı üzülerek ifade etmekteyiz.)

Bingöl Üniversitesi (2020-2021 Güz Yarı Yılı uzaktan eğitimle gerçekleştirilecek.)

Boğaz İçi Üniversitesi (Final sınavları yüz yüze yapılacak, laboratuvarda yapılacak çalışmalara katılacak öğrenciler form dolduracak. Okuldaki yurtlardan biri de karantina yurdu olarak hizmet verecek.)

Bursa Teknik Üniversitesi (2020-2021 Güz Yarı Yılı uzaktan eğitimle gerçekleştirilecek.)

Bursa Uludağ Üniversitesi (2020-2021 Güz Yarı Yılı uzaktan eğitimle gerçekleştirilecek.)

Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi (Tıp Fakültesi 4’üncü, 5’inci, 6’ncı sınıf öğrencileri yüz yüze, Eğitim Fakültesi 4’üncü sınıf “Öğretmenlik Uygulaması 1 ve Okul Deneyimi” derslerinin MEB’e bağlı okulların açılması ve MEB ile YÖK Başkanlığının kararı doğrultusunda MEB’e bağlı okullarda yüz yüze yapılması, İlahiyat Fakültesinin “Arapça Hazırlık Muafiyet Sınavı’nın” yüz yüze yapılması ve Devlet Konservatuar 1. Sınıf çalgı uygulama derslerinin yüz yüze yapılmasına geri kalan birimlerde uzaktan eğitim uygulaması yapılmasına karar verildi.)

Çankırı Karatekin Üniversitesi (Derslerde yüz yüze-Online Öğretim Modeli uygulanacaktır.)

Çukurova Üniversitesi (Tıp Fakültesinde 1, 2, 3, 4, 5’inci sınıflarda online eğitim; 6’ncı sınıfta ise yüz yüze eğitim yapılacak. Tıp Fakültesi 4’üncü ve 5’inci sınıf öğrencilerinden önceki dönemlerde eksik stajları bulunanlar bu stajlarını yüz yüze eğitim ile, Diş Hekimliği Fakültesinde 1, 2, 3 ve 4’üncü sınıflar online eğitim; 5’inci sınıflarda teorik dersler online, uygulamalar ise yüz yüze eğitim ile yapılacak. Devlet Konservatuvarında teorik dersler online, uygulamalı derslerin teorik kısmı online, uygulama kısmı yüz yüze eğitim ile yapılacak. Eğitim Fakültesi Resim İş Öğretmenliği Programında uygulamalı dersler yüz yüze eğitim ile yapılacak. Geri kalan tüm birimlerde uzaktan eğitim uygulanacak.)

Dokuz Eylül Üniversitesi (Derslerin bir kısmı yüz yüze yapılacak.)

Düzce Üniversitesi (Bazı bölümler uzaktan bazı bölümler hibrit.)

Ege Üniversitesi (Örgün ve uzaktan eğitim birlikte uygulanacak. Tıp, diş hekimliği fakülteleri ve yabancı diller yüksekokulu hariç diğer fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulları derslerin yüzde 40’ını online olarak yapacak.)

Erciyes Üniversitesi (Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Sağlık Bilimleri, Veteriner, Spor Bilimleri, Güzel Sanatlar Fakültelerinde ve Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu hibrit eğitim modeline geriye kalan birimler uzaktan eğitime geçti.)

Erzurum Teknik Üniversitesi (2020-2021 Güz Yarı Yılı uzaktan eğitimle gerçekleştirilecek.)

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (2020-2021 Güz Yarı Yılı uzaktan eğitimle gerçekleştirilecek.)

Eskişehir Teknik Üniversitesi (2020-2021 Güz Yarı Yılı uzaktan eğitimle gerçekleştirilecek.)

Galatasaray Üniversitesi (Üniversitemizin önlisans, lisans ve lisansüstü programlarındaki teorik derslerin, teorik ders ile bütünleşen laboratuvar/atölye uygulamalarının ve Fransızca Hazırlık Sınıflarındaki derslerin uzaktan öğretim yolu ile akademik birimlerin ilan ettikleri ders programlarında yer alan ders saatlerinde çevrim içi (online) yapılmasına; Ara sınavlar ve diğer yarıyıl içi çalışmaların süreç odaklı olarak çevrim içi ve/veya dijital ortamda ödev, proje vb. yöntemlerle gerçekleştirilmesine, yarıyıl sonu (final ve bütünleme) sınavlarının uygulanma yönteminin ise COVID-19 salgınının seyrine göre Aralık ayının başında değerlendirilmesine; Lisansüstü tez savunmaları ile doktora yeterlik sınavlarının gerekli tedbirler alınarak yüz yüze yapılmasına, yüze yüze yapılamadığı durumda ötelenerek COVID-19 salgınının seyrine göre konunun Aralık ayının başında tekrar değerlendirilmesine; Söz konusu dönemde, öğrencilerimizin COVID-19 salgınına yönelik gerekli tedbirleri almak ve HES kodu ibraz etmek koşuluyla yerleşkemizdeki derslikler, kütüphane, laboratuvarlardan kontrollü bir şekilde yararlanabilmelerine karar verilmiştir.)

Gazi Üniversitesi (2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Döneminde Eğitim Öğretim faaliyetlerinin Hibrit (uzaktan öğretim+yüz yüze) bir şekilde yapılmasına, uygulama esasları ile ilgili detaylı çalışmaların en kısa süre içerisinde yapılacak Senato toplantısında sonuca bağlanmasına karar verilmiştir.)

Gaziantep İslam Bilimleri ve Teknolojileri Üniversitesi (2020-2021 öğretim yılı güz yarıyılında İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı yüzde 100 Arapça Bölümü hariç tüm ön lisans, lisans ve lisansüstü derslerin uzaktan öğretim yöntemiyle devam etmesine ve uzaktan öğretimle verilmesine üniversitemiz senatosu tarafından karar verilmiştir.)

Gebze Teknik Üniversitesi (Değerli öğrencilerimiz, 27.08.2020 tarihinde gerçekleştirilen üniversitemiz senato toplantısında 2020-2021 Güz döneminde lisans öğrencileri için eğitimin uzaktan eğitim yolu ile yapılmasına karar verilmiştir.)

Hakkari Üniversitesi (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 30.07.2020 tarihli “Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci Rehberi” çerçevesinde; olağanüstü küresel Covid-19 salgını nedeniyle 2020-2021 eğitim-öğretim akademik yılı güz yarıyılında önlisans, lisans ve lisansüstü programların tüm teorik ve teorik ağırlıklı derslerin ve sınavların uzaktan eğitim (çevrimiçi eşzamanlı veya çevrimiçi eş zamansız) yoluyla yürütülmesine; uygulama ağırlıklı derslerin ve sınavlarının ise pandemi süreci göz önünde bulundurularak, program bazında yüksekokullardan ve fakültelerden gelecek talepler doğrultusunda yüz yüze veya uzaktan (çevrimiçi eşzamanlı veya çevrimiçi eş zamansız) eğitim yoluyla verilmesine karar verilmiştir.)

Harran Üniversitesi (Üniversitemiz 2020-2021 Güz Dönemi önlisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetlerine ilişkin hazırlıklarımız öğrencilerimizin taleplerine ve pandemi sürecinin gereklerine uygun bir biçimde birim/program tabanlı esnek bir eğitim planlaması ile tamamlanmıştır.)

Hitit Üniversitesi (Uzaktan ve karma eğitim uygulanacak.)

Iğdır Üniversitesi (Yapılan Senato toplantısı neticesinde, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Döneminde Covid-19 salgınıyla mücadele önlemleri çerçevesinde Üniversitemizin tüm bölümlerinde ve hazırlık eğitimi programlarında çevrimiçi eşzamanlı olarak uzaktan eğitime geçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.)

İnönü Üniversitesi (Online ve hibrit sistem uygulanacak.

İskenderun Teknik Üniversitesi (2020-2021 Güz Yarı Yılı uzaktan eğitimle gerçekleştirilecek.)

İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Karara göre lisans programlarımızda örgün ve uzaktan eğitim yöntemleri karma olarak takip edilecek, yalnızca uygulaması olan dersler için koşullar uygun olduğu takdirde sıkıştırılmış örgün uygulama programları gerçekleştirilecek. Ayrıca seçmeli dersler de örgün ve uzaktan dersler olarak iki gruba ayrılacak. Öte yandan lisansüstü programlarımızda mücbir sebep olmadıkça dersler örgün olarak işlenecek.)

İstanbul Teknik Üniversitesi (Ülkemizi de etkisi altına alan küresel COVID-19 salgın döneminde, olası hastalık risklerini en aza indirmek için 2020-2021 Güz Yarıyılında lisans ve lisansüstü eğitim – öğretimin Üniversitemizde uzaktan eğitim yöntemiyle yürütülmesine karar verilmiştir.)

İstanbul Üniversitesi (Tıp, diş hekimliği ve eczacılık fakülteleri ve devlet konservatuarının pratik ve klinik uygulama dersler gerekli sağlık tedbirleriyle yüz yüze yapılma kararı alındı.)

İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa (Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 4, 5 ve 6’ıncı sınıf klinik uygulamaları, Veterinerlik Fakültesi 4 ve 5’inci sınıf klinik uygulamaları, Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik programı 3 ve 4’üncü sınıf uygulamaları, Florance Nightingale Hemşirelik Fakültesi 4’üncü sınıf klinik uygulamaları ve sınavları uzaktan eğitim yoluyla yapılacak. Lisans üstü teorik dersler uzaktan öğretim yöntemiyle, tez ve uygulamalar yüz yüze yapılma kararı alındı.)

İzmir Bakırçay Üniversitesi (COVID-19 salgınının ülkemizdeki yayılımının en aza indirilmesi ve salgınla mücadele ile etkilerinin azaltılması amacına yönelik olarak alınan önlemler kapsamında, İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu ve Sağlık Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın tavsiye kararları da dikkate alınarak Üniversitemiz Senatosunda 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında derslerin uzaktan ve dijital eğitim yöntemleriyle verilmesine karar verilmiştir.)

İzmir Demokrasi Üniversitesi (Güz döneminde bazı dersler için uzaktan, bazıları için pandemi kurallarına uygun öğrenci yoğunluğu azaltılarak yüz yüze olmak üzere uzaktan ve örgün eğitimin birlikte uygulanacağı karma bir eğitim yöntemine başlanacaktır.)

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (Uygulamalı eğitim gerektiren Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda eğitim bazı dersler için uzaktan, bazıları için pandemi kurallarına uygun seyreltilmiş yüz yüze; diğer fakülte ve yüksekokullarda ise tümüyle uzaktan eğitim yoluyla verilmesi kararı alınmıştır.)

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyıl derslerinin uzaktan eğitim sistemiyle yapılması kararlaştırılmıştır.)

Kafkas Üniversitesi (2020-2021 Güz Yarı Yılı uzaktan eğitimle gerçekleştirilecek.)

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (Tıp Fakültesi 4. ve 5. sınıf teorik derslerinin uzaktan, uygulama derslerinin ise seyreltilmiş gruplar halinde yüz yüze eğitim yöntemiyle yürütülmesine,Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencilerinin (intörn doktorların) eğitim programlarının KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde yüz yüze eğitim yöntemiyle yürütülmesine, Yukarıda belirtilenler dışında olmak üzere, Tıp Fakültesi 1. 2. ve 3. sınıflar ile Üniversitemizin zorunlu ve isteğe bağlı hazırlık, ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim programlarında yer alan tüm teorik ve uygulama derslerinin uzaktan eğitim yöntemiyle yürütülmesine, Pandemi sürecinin seyri dikkate alınarak ve ihtiyaç duyulması halinde, dönem sonunda veya yaz döneminde, uzaktan eğitim yöntemiyle yapılan uygulama derslerine takviye olmak üzere kısa süreli yüz yüze fiili uygulama eğitiminin verilebilmesine, karar verilmiştir.)

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Tıp Fakültesi 4. ve 5. sınıf teorik derslerinin uzaktan, uygulama derslerinin ise seyreltilmiş gruplar halinde yüz yüze eğitim yöntemiyle yürütülmesine, Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencilerinin (intörn doktorların) eğitim programlarının KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde yüz yüze eğitim yöntemiyle yürütülmesine,Tıp Fakültesi 1. 2. ve 3. sınıflar ile Üniversitemizin zorunlu ve isteğe bağlı hazırlık, ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim programlarında yer alan tüm teorik ve uygulama derslerinin uzaktan eğitim yöntemiyle yürütülmesine,Pandemi sürecinin seyri dikkate alınarak ve ihtiyaç duyulması halinde, dönem sonunda veya yaz döneminde, uzaktan eğitim yöntemiyle yapılan uygulama derslerine takviye olmak üzere kısa süreli yüz yüze fiili uygulama eğitiminin verilebilmesine karar verilmiştir.)

Karadeniz Teknik Üniversitesi (Diş Hekimliği Fakültesi 5. sınıf ve Tıp Fakültesi 6. sınıf dersleri, pandemi koşullarına uygun olarak, yeterli sayıda gruba bölünerek yüz yüze yapılacaktır. Diğer birimler uzaktan eğitim kararı alındı.)

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi (2020-2021 Güz Yarı Yılı uzaktan eğitimle gerçekleştirilecek.)

Kastamonu Üniversitesi (2020-2021 Güz Yarı Yılı uzaktan eğitimle gerçekleştirilecek.)

Kayseri Üniversitesi (Lisans öğrencileri uzaktan eğitim lisansüstü öğrenciler yüz yüze eğitim yapılacak.)

Kırklareli Üniversitesi (2020-2021 Güz Yarı Yılı uzaktan eğitimle gerçekleştirilecek.)

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Teorik dersler uzaktan eğitimle yapılacak.)

Konya Teknik Üniversitesi (2020-2021 Güz Yarı Yılı uzaktan eğitimle gerçekleştirilecek.)

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (2020-2021 Güz Yarı Yılı uzaktan eğitimle gerçekleştirilecek.)

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu hariç tüm birimlerde uzaktan ve senkron eğitim yapılmasına, İlgili bölüm/program/sınıf bazında eğitimlerin uygulamasına ilişkin esasların akademik birimlerce belirlenmesine, Dünyada, ülkemizde ve Manisa’da COVID-19 pandemisinin seyrine göre güz yarıyılında eğitim şeklinin ve takviminin değişebileceğine, karar verildi.)

Mardin Artuklu Üniversitesi (2020-2021 öğretim yılı güz döneminin teorik bütün derslerinin uzaktan eğitim yoluyla işlenmesine, Uygulama derslerinde yüz yüze eğitimin kalite standardını korumak amacıyla, güz döneminin bütün uygulama derslerinin bahar dönemine ertelenmesine, Bahar döneminde ders yükü limitini aşmamak için, bu döneme ait aynı kredi kadar teorik dersin güz döneminde işlenmesine (öne çekilmesine); dolayısıyla, güz döneminde teori ağırlıklı ve uzaktan eğitim, bahar döneminde ise uygulama ağırlıklı yüz yüze eğitim modelinin uygulanmasına karar verilmiştir.)

Marmara Üniversitesi (Üniversitemizin senato kararına göre 2020-2021 akademik yılı güz döneminde öğretim faaliyetleri uzaktan öğretim (çevirimiçi) usulü ile gerçekleştirilecektir.)

Mersin Üniversitesi (Şu an için derslerin en fazla %40’ı uzaktan eğitim yoluyla verilecek olup, laboratuvar çalışmaları/klinik çalışmalar/uygulama stajları vb. ile uygulaması bulunan derslerin yüz yüze yapılması ön görülmektedir. Ancak, pandemi sürecinde yaşanabilecek olan gelişmelere bağlı olarak veya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının alacağı kararlar doğrultusunda Mersin Üniversitesi olarak belirlediğimiz yaklaşımlarda değişiklik ve düzenlemeler yapılacaktır.)

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (Uzaktan eğitim kararı, teorik dersler çevirimiçi olacak.)

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Üniversitemizde 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında eğitim-öğretim faaliyetleri, Tıp Fakültesinin 4. 5. ve 6. Sınıfları; Muğla Sağlık Bilimleri ile Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültelerinin Hemşirelik Bölümlerinin 4. Sınıfları ve Diş Hekimliği Fakültesinin 1. ve 2. Sınıfları dışında Üniversitemizin tüm birimlerinde Uzaktan Eğitim şeklinde gerçekleştirilecektir.)

Munzur Üniversitesi (Spor Bilimleri Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Mühendislik Fakültesine bağlı tüm bölümlerde, Sağlık Bilimleri Fakültesine Bağlı hemşirelik ve ebelik bölümlerinde uygulamalı derslerin ilk 10 haftasının uzaktan, son 4 haftasının yüz yüze yapılması kararlaştırıldı.)

Necmettin Erbakan Üniversitesi (2020-2021 Güz Yarı Yılı uzaktan eğitimle gerçekleştirilecek.)

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (2020-2021 Güz Yarı Yılı uzaktan eğitimle gerçekleştirilecek.)

Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi (2020-2021 Güz Yarı Yılı uzaktan eğitimle gerçekleştirilecek.)

Ordu Üniversitesi (2020-2021 Güz Yarı Yılı uzaktan eğitimle gerçekleştirilecek.)

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (uygulamalı dersler için ilgili dönemin sonunda ek süre tanınması konusu pandemi seyrine göre değerlendirilecek.)

Pamukkale Üniversitesi (Tıp, Sağlık Bilimleri Fakülteleri ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokullarında derslerin sadece son sınıf öğrencileri için örgün eğitimle yapılmasına, Eğitim Fakültesi öğrencilerinin uygulama derslerinin MEB’in belirlediği süreç kapsamında yapılmasına, diğer birimlerin uzaktan eğitime devam etmesine karar verilmiştir.)

Recep Tayip Erdoğan Üniversitesi (2020-2021 Güz Yarı Yılı uzaktan eğitimle gerçekleştirilecek.)

Sakarya Üniversitesi (2020-2021 Güz Yarı Yılı uzaktan eğitimle gerçekleştirilecek.)

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Sağlık bilimleri dışında uzaktan eğitim yapılacak.)

Samsun Üniversitesi (Lisansüstü örgün eğitim yapacak.)

Selçuk Üniversitesi (Tüm dünyada, ülkemizde ve özellikle ilimizde yaşanan COVID-19 pandemisi nedeniyle Üniversitemizde Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri alanında eğitim–öğretim veren birimlerimizde, 2020 – 2021 eğitim-öğretim yılı güz döneminde eğitimin, 5 Ekim’den itibaren yüzde 100 uzaktan yapılmasına karar verilmiştir.)

Siirt Üniversitesi (Veteriner Fakültemizin 5. Sınıf intörn öğrenci eğitimlerinin yüz yüze, diğer birimlerimizin tümünün ise uzaktan eğitim yoluyla yapılmasına oy birliği ile karar verildi.)

Sinop Üniversitesi (Lisansüstü programlarımızdaki tüm derslerin yüz yüze verilmesine, İngilizce zorunlu hazırlık sınıfındaki derslerin yüz yüze verilmesine, İsteğe bağlı İngilizce/Arapça hazırlık sınıfındaki derslerin yüz yüze verilmesine, İlahiyat Fakültesi 1. sınıfındaki Arapça, Kur’an ve Osmanlıca derslerin yüz yüze verilmesine, Meslek Yüksekokulu Sualtı Teknolojisi Programı 1. ve 2. sınıftaki tüm derslerin yüz yüze verilmesine, Önlisans ve lisans programlarında uygulama yoğunluklu bazı derslerin bu dönem programından çıkarılarak gelecek yarıyıllara aktarılmasına, Diğer önlisans ve lisans programlarındaki derslerin uzaktan eğitimle verilmesine, 2547 Sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (ı) fıkrası hükmü uyarınca verilen derslerin (Yabancı Dil ve Temel Bilgi Teknolojileri/Bilgisayar) muafiyet sınavlarının UZEM tarafından eş zamanlı online olarak yapılmasına, Ayrıca, bütün programlarda dönem sonu sınavlarının (yarıyılsonu/bütünleme/tek ders sınavı gibi) yüz yüze yapılmasına, Yüz yüze verilecek derslere katılmak istemeyen öğrencilerin, kayıt dondurma ve/veya söz konusu dersleri sonraki dönemlerde alma hakkına sahip olmasına karar verilmiştir.)

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Uzaktan yapılması mümkün olmayan dersler için tedbir alınacak.)

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (2020-2021 Güz Yarı Yılı uzaktan eğitimle gerçekleştirilecek.)

Tokat Gaziosman Paşa Üniversitesi (Tıp ve Diş Hekimliği programlarındaki eğitimin kişisel koruyucu ekipmanların kullanımı sağlanarak ve gerekli tedbirler alınarak yüz yüze yapılmasına karar verilmiştir. Diğer bölümler online eğitime olacaktır.)

Trabzon Üniversitesi (2020-2021 Güz Yarı Yılı uzaktan eğitimle gerçekleştirilecek.)

Trakya Üniversitesi (Tıp Fakültesi ile Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü haricindeki tüm bölüm ve programlarda bütün derslerin “Uzaktan Öğretim” yoluyla yapılmasına karar verilmiştir.)

Türk-Alman Üniversitesi (Teorik derslerin tamamının uzaktan eğitim yoluyla yapılmasına karar verilmiştir.)

Yalova Üniversitesi (Yalova Üniversitesi Senatosu’nun almış olduğu ‘Seyreltilmiş Kampüs Modeli’ kararı uyarınca güz yarıyılı toplam ders sayısının yüzde 60’ının yüz yüze; yüzde 40’ının ise uzaktan eğitim ile uygulanması yerine, güz dönemi derslerinin tamamen uzaktan eğitim ile yürütülmesine karar verilmiştir.)

Yıldız Teknik Üniversitesi (Uygulamalı eğitim yapılması gereken durumlarda ders, proje, tez çalışmaları yüz yüze yapılacak.)

Yozgat Bozok Üniversitesi (2020-2021 Güz Yarı Yılı uzaktan eğitimle gerçekleştirilecek.)

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Teorik, teorik ağırlıklı uygulama, klinik öncesi uygulama ve uygulamalı derslerin tümü uzaktan, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Devlet Konservatuarı, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu uygulama dersleri ertelenmiştir. Tıp Fakültesi 6. Sınıf öğrencileri yüz yüze eğitime devam edecek.)

Yeni eğitim-öğretim dönemi için henüz bir açıklama yapmayan devlet üniversiteleri şöyle:

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Bayburt Üniversitesi

Bitlis Eren Üniversitesi

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Dicle Üniversitesi

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

Fırat Üniversitesi

Gaziantep Üniversitesi

Giresun Üniversitesi

Gümüşhane Üniversitesi

Hacettepe Üniversitesi

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Kırıkkale Üniversitesi

Kocaeli Üniversitesi

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Malatya Turgut Özal Üniversitesi

Muş Alparslan Üniversitesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Süleyman Demirel Üniversitesi

Şırnak Üniversitesi

Tarsus Üniversitesi

Uşak Üniversitesi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (SB)

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.