İl Genel Meclisi Toplantıları Yeni Döneme Göre Şekilleniyor

Son Güncelleme : 07 Nisan 2020 - 18:17

İl Genel Meclisi Nisan Ayı Olağanüstü Toplantısı Yapıldı

İl Genel Meclisi Nisan ayı Olağanüstü toplantısı, İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Yıldırım Başkanlığında, Özel İdare meclis toplantı salonunda meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

İl Genel Meclisi nisan ayı olağanüstü toplantısında açılış konuşmasını yapan Başkan Yıldırım, Ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına alan yen tip Koronavirüs (Covid-19) dolayı hastalığa yakalanan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun temennisinde bulunarak, bu hastalıktan dolayı vefat eden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet dileyerek, mekânları cennet olsun dedi.

Koronavirüs sebebiyle insanlığın olağanüstü bir durumdan geçtiğini belirten Başkan Yıldırım, “Bu zor günlerde millet olarak birlik ve beraberliğimizi muhafaza etmemiz gerekiyor. Sağlık Bakanlığımızın açıkladıkları tedbir kararlarına uyarak yaşadığımız bu zor günleri atlatacağımıza yürekten inanıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına Karabük İl Genel Meclis Üyeleri olarak ilk etapta Bir aylık Huzur Haklarımızla bizlerde destekliyoruz. Zaman birlik olma zamanıdır. Zaman Milli Dayanışma zamanıdır” şeklinde konuştu.

Konuşmasının devamında 7. Dönem İl Genel Meclis Üyeleri olarak göreve gelişlerinin birinci yılını başarılı bir şekilde geride bıraktıklarını ifade eden Başkan Yıldırım konuşmasına şöyle devam etti; “Geçmiş dönemlerde görev yapmış meclis üyelerimizin değerli katkılarıyla meclisimiz İl Özel İdaremizin makine parkını yenilemiş ve güçlendirmiştir. Eskiden hiç olmayan yeni makineler alarak yeni hizmet alanları oluşturmuş, yeni tesisler açmıştır. KDV muafiyetinden yararlanmak için idaremiz bünyesinde iktisadi işletme kurulmuş ve bu sayede idaremize kazandırılan yaklaşık 35 milyon TL değerindeki makineler için, KDV muafiyetinden 6 milyon TL idaremize kazandırılmıştır. İki adet Seyyar Konkasör-Taş Kırma Makinesi satın alınmış, bugüne kadar Bir Milyon Tondan fazla sarı malzeme üretimi yapılmış, Konkasörlerimizin seyyar olması sebebiyle nakliyeden ve üretimden tasarruf edilmesi hedeflenmiş ve km mesafesine göre değişmekle beraber ton başı 15-20 TL’ den son üç –dört yılda üretilen Bir Milyon Tonda 15-20 Milyon TL idaremize daha ucuza hizmet üretilmesi imkânı elde edilmiştir. İnanıyorum ki Karabük’ümüzün büyümesi ve gelişmesi adına bu dönem görev yapan arkadaşlarımızda güzel kararların altına imza atacaklardır. Bu Meclis dönemimiz içerisinde de Sıcak Asfalt Plentimiz kurulmuştur. İdaremizin yaptığı işlerin kurumsal hale gelmesi için Yol ve Su Yönetmeliği çıkarılmış, Çöp yönetmeliği çalışması devam etmektedir. Meclis çalışmalarımıza büyük bir gayretle katkı sağlayan tüm İl Genel Meclis Üyelerimize şahsım ve Başkanlık Divanımız adına yürekten teşekkür ediyorum. Bu onurlu görevlerin süreli görevler olduğunu akıldan çıkarmadan 7. Dönem meclis çalışmalarımızla baki kalan gök kubbede hoş bir seda bırakacaklarına inanıyor, tekrar tüm Meclis Üyelerimize teşekkür ediyorum.”

Başkan Yıldırım geride kalan bir yılı değerlendirmesinin ardından nisan ayı olağanüstü toplantısıyla da ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “ Nisan ayı meclis toplantılarını normal şartlarda 01/04/2020 tarihinde yapılmak üzere planladık ancak ülkemizi ve tüm Dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüsü nedeniyle yaşanan sıkıntılar ve bu virüsün ülkemizin her bölgesini etkisi altına almış olması sebebi ile ülkemiz genelinde alınmış olan tedbirlere ilave tedbir olarak ‘İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün Covit 19’ la Mücadele Kapsamında İl Valiliklerine gönderilen genelge ile 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27’nci ve 72’nci maddeleri hükmü uyarınca Büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri ve mahalli idare birlikleri  Meclis’leri ile il genel meclislerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ayı toplantılarının ertelenmesi uygun olacaktır. Bu süreçte mahalli idarelerin görevlerinin aksatılmaması/devamı için Meclis’in toplanmasının zorunlu olduğu hallerde ilgili mevzuatı çerçevesinde olağanüstü toplantı yapılmasına gerekli sağlık tedbirlerinin alınması sağlanarak izin verilebilecektir.’  Hükmü getirilmiştir. Genelge gereği 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 12’nci maddesinde ‘İl genel meclisinin her ayın ilk haftasında Meclis tarafından daha önceden belirlenen tarihte mutat toplantı yerinde toplanır.’ hükmünü geçersiz kılmış, o nedenle Nisan ayı başında olağan toplantı yapılamamıştır. İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19’uncu maddesi gereği her yıl Nisan ayı toplantı döneminde encümen üyelikleri seçimleri ile yine aynı yönetmeliğin 20. maddesi gereği ihtisas komisyonlarının seçimlerinin yapılmasının zorunludur. Ayrıca bunun yanında idarenin işlerinin aksatılmaması için karar verilmesi elzem olan dosyalar bulunmaktadır. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 12. maddesinde ‘İl Genel Meclis Başkanı acil durumlarda ve lüzum görmesi halinde İl Genel Meclisini bir yılda üç defadan fazla olmamak ve her toplantı bir birleşimi geçmemek üzere toplantıya çağırır.’  Hükmü gereği mevcut konuların görüşülerek karara bağlanabilmesi için mevcut genelge gereği Karabük Valimiz Sayın Fuat Gürel’in Olur’u ile Meclisi Olağanüstü toplantıya çağırmış bulunuyoruz. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 25. maddesi ile İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19’uncu maddesi gereği meclisin kendi üyeleri arasından her yıl Nisan ayında 1 yıl süreyle encümen üyeliği görevini yürütecek 3 üye seçmesi gerekiyor. İhtisas komisyonları da yasa gereği seçimle oluşturulması gerekmektedir. Bu kapsamda Çalışma Yönetmeliğinin 20. maddesine göre; ‘Meclis, bir yıl görev yapmak üzere, nisbî çoğunlukla en az üç, en çok beş üyeden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Plan ve bütçe komisyonu ile imar ve bayındırlık komisyonu en çok yedi üyeden oluşur. Meclis, komisyonlara üye seçiminden önce kurulacak komisyonu ve üye sayısını belirler.  Komisyonlar, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur. İhtisas komisyonlarına siyasi parti grupları aday gösterebileceği gibi, üyeler de o partiden aday olabilir. Birden fazla komisyonda görev almak mümkündür. Komisyonların toplam üye sayısının meclis üye tam sayısından fazla olduğu durumlarda komisyona üye veremeyen siyasi partilerin üyeleri ile bağımsız üyeler meclis kararıyla komisyonlarda görev alabilirler. Komisyon üyeliklerinde eksilme olduğu takdirde süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir. Komisyon toplantılarına üst üste üç defa mazeretsiz olarak katılmayan üyenin üyeliği meclis kararı ile düşürülebilir. Bağlı olduğu partiden istifa eden komisyon üyesinin komisyon üyeliği de sona erer. Süreyi tamamlamak üzere ilk toplantıda aynı partiden yeni üye seçimi yapılır. İmar ve bütçeye ilişkin konular hakkında meclis tarafından karar alınmadan önce ilgili komisyonlarda görüşülmesi zorunludur. İhtisas komisyonları toplantılarını, meclisin toplantı süresinde veya müteakip günlerde yapar. İmar ve bayındırlık komisyonu en fazla on iş günü, diğer komisyonlar ise beş iş günü toplanarak kendisine havale edilen işleri sonuçlandırır ve raporunu meclise sunar. Rapor Kanunda öngörülen sürenin sonunda meclise sunulmadığı takdirde, konu meclis başkanı tarafından doğrudan gündeme alınır. Komisyonlar üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan vekili seçer. İhtisas komisyonları üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Komisyonlar çalışmalarında uzman kişilerden de yararlanabilir. Komisyon raporları alenîdir, çeşitli yollarla halka duyurulur ve isteyenlere il genel meclisi tarafından belirlenecek bedel karşılığında verilir. Gerek görüldüğünde bir konu meclis başkanınca birden fazla komisyona da havale edilebilir.’ Hükümleri mevzuatta yer almaktadır.”

Başkan Yıldırım, konuşmasının sonunda; “Geçtiğimiz bir yıl boyunca Encümen ve Komisyon Üyeliklerinde görev almış arkadaşlarıma göstermiş oldukları gayretlerden dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca İlimizin her türlü sorunu ile yakından ilgilenen ve her türlü desteği ve gayreti esirgemeyen başta Sayın Valimiz, Milletvekillerimiz ve katkısı olan tüm kurum yetkililerine de teşekkür ediyorum. İnşallah birlik ve beraberlik içerisinde bu afetlerden kurtulacağız, Cenabı Allah Ülkemizi ve Türk-İslam alemini her türlü bela ve musibetlerden korusun, çalışma ve gayretlerimizle bizlere dünyaya huzurun ve refahın geldiği Türk-İslam Beldelerinde ki yapılan zulüm ve savaşların sona erdiği günleri göstersin. Bu gece idrak edecek olduğumuz Berat Kandili’nin tüm ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyor, Hayırlı Kandiller diliyorum. Tekraren tüm arkadaşlarıma, daire müdürlerimize, halkımıza ve basın mensuplarına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.