Ana Sayfa Arama Galeri Video Yazarlar
Yayın/Gazete
Yayınlar
Kategoriler
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Sayfası Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Puan Durumu
WhatsApp
Sosyal Medya

KARDEMİR 2023 FAALİYETLERİNİN İBRA EDİLDİĞİ KONGRESİNİ TAMAMLADI

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, 2023 yılında 51 milyar 621 milyon TL satış geliri, 3 milyar 296 milyon TL FAVÖK ve 1 milyar 588 milyon TL net kar elde edildiğini açıkladı.

Karabük Demir ve Çelik

Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (KARDEMİR) 2023 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü Olağan Genel Kurulu, KARDEMİR Eğitim ve Kültür Merkezi Salonunda yapıldı

Açılış konuşmasını Yapan KARDEMİR AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr. İsmail Demir; ” Yeşil çelik yol haritamıza uygun şekilde üretim için çalışmalarımız devam ederken, diğer yandan da üretim içindeki katma değerli ürün miktarını artırmak için planlanan yatırımlarımız devam etmektedir. ”  dedi

Demir; “Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da Kardemir ailesi olarak birlikte daha büyük başarılara imza atacağımıza olan inancımız tamdır. Bizlere olan güveniniz ve desteğiniz için yönetimimiz adına teşekkür ediyorum. 2023 yılında 51.621 milyon TL satış geliri, 3.296 milyon TL FAVÖK ve 1.588 milyon TL net kar elde edilmiştir. 2023 yılı finansallarında, parasal kazanç/kayıp kalemi altında 2.911 milyon TL’lik olumlu etki oluşmuştur. Enflasyon muhasebesi etkilerini içeren 2023 yılı finansallarında, FAVÖK azalırken, net kar artış göstermiştir.” ifadelerine de yer verdi 

İşte  Kardemir Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail DEMİR’in kongrede ki konuşma metni;

Sayın Hükümet Temsilcilerimiz, Sermaye Piyasası Kurulunun Sayın Temsilcileri, Şirketimizin Çok Kıymetli Ortakları,
Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Kıymetli Basın Mensupları, Değerli Hazirun,

Konuşmamın başında, sizleri saygıyla selamlıyorum. Genel Kurul Toplantımıza hoş geldiniz.

Değerli Ortaklarımız;
Faaliyet raporumuzun çok önceden kamuoyuna açıklanmış olması ve kitapçık halinde sizlere de dağıtılmış olması nedeniyle ve yeni bir faaliyet döneminin neredeyse ikinci çeyreğini bile tamamlamak üzere olduğumuz bir zamanda, 2023 faaliyetlerimizi uzun uzun anlatarak kıymetli zamanınızı çok fazla almak istemiyorum.
Sadece yönetimimiz için önemli olan bazı hususlara dikkat çekerek konuşmamı tamamlayacağım.

Değerli Ortaklarımız;
Malumunuz, özellikle son çeyrek yüzyılda dünyada benzerine az rastlanan doğa olayları ile karşı karşıya kalıyoruz. Aşırı sıcaklıklar ile kavruluyor, kuraklık, yangın, sel, deprem ve benzeri afetlerle mücadele ediyoruz. Temiz su ve gıdaya ulaşım gittikçe zorlaşıyor. Tabiri caizse insanlık, artık paranın yenilemeyecek bir varlık olduğunu anladı. İşte bu nedenle iklim krizi insanlığın en önemli gündemi haline geldi.
11 Aralık 2019 tarihinde açıklanan Avrupa Yeşil Mutabakat (European Green Deal) bildirisi, iklim krizi ile mücadelenin en önemli yazılı belgesi olarak önümüzde. Bu bildiriye göre Avrupa 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarını %50-55 oranında azaltmayı ve 2050 yılına kadar ise “karbon nötr” olmayı en önemli hedefi olarak ortaya koymuş durumda.
Yine, Cumhurbaşkanlığımızca Yeşil Mutabakat Eylem Planı konulu genelge Temmuz 2021 tarihinde Resmî Gazetede yayımlanmış ve Ticaret Bakanlığımızca da eylem planı yürürlüğe konulmuştur.
Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizmasının, gelecek yıllarda küresel ticaretin dinamiklerini değiştirmesi beklenmekte, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması uygulamasıyla birlikte, yüksek emisyonlarda üretim yaparak ürünlerini Avrupa’ya ihraç eden şirketlerin, yeni vergi yükü ile karşı karşıya kalması, emisyonlarını azaltmayan şirketlerin Avrupa pazarındaki rekabet güçlerinin zayıflaması öngörülmektedir. İhracatının yarıya yakınını Avrupa pazarına yapan ve Avrupa Birliği ile ticari ve siyasi alanda yakın ilişkiler içerisinde bulunan Türkiye’nin bu önemli düzenlemenin dışında kalması söz konusu değildir.
Çimento, alüminyum, gübre, elektrik sektörleri gibi çelik sektörü de bu yeni düzenlemenin doğrudan etkileyeceği öncelikli sektörler arasında yer almaktadır. Bu nedenle, diğer tüm sektörlerde olduğu gibi tüm dünyada çelik üreticileri de karbondan arınmaya odaklanmış durumdadır.
Bu kapsamda yönetimimiz, Yeşil Mutabakat ve Sınırda Karbon Düzenlemesini sektörü daha yeşil ve temiz kılmasına imkân tanıyan bir fırsat olarak değerlendiriyor ve karbon emisyonlarımızı, su kullanımını ve biyoçeşitlilik üzerindeki tüm olumsuzlukları azaltmayı, üretim proseslerinde verimliliklerimizi artırmayı ve sürdürülebilir üretim ve başarıları yakalamayı hedeflemektedir. Bu nedenle, üretim kapasitelerimizi 3,5 Milyon ton seviyelerine çıkarmak için kurulması planlanan yeni yüksek fırın yatırımımızın, yeşil çelik hedefine uygun teknolojiyle gerçekleştirilmesi için teknik araştırmalarımız devam edam etmektedir.
Yine bu sürece paralel olarak, şirketimizin yeşil çelik yol haritasının hızlandırılması, yeni teknolojilerin takibi, şirketimize ait karbon emisyonlarının yönetilmesi, kaynak verimliliğinin arttırılması, enerji verimliliği projelerinin geliştirilmesi, operasyonel iyileştirmelerle yeşil mutabakata uyum sağlanması amacıyla şirketimizde “Karbonsuzlaştırma Çalışma Grubu” oluşturulmuş ve çalışmalarına başlamıştır.

Değerli Ortaklarımız,
Yeşil çelik yol haritamıza uygun şekilde üretim için çalışmalarımız devam ederken, diğer yandan da üretim içindeki katma değerli ürün miktarını artırmak için planlanan yatırımlarımız devam etmektedir. Çelikhane Yeni Sürekli Döküm Makinası, Vacuum Degassing, Çubuk Kangal Haddehanesi Sızıng Block gibi önemli yatırım projelerimiz de hızla tamamlanarak, nihai ürün içerisindeki katma değerli ürün miktarı artırılacaktır.
Yönetimimizin bu dönemde odaklandığı bir diğer konu ise dijitalleşmedir. Bilindiği gibi Kardemir Türkiye demir çelik sektöründe kapsam olarak gerçekleştirilen en büyük dijital dönüşüm projesi olan kurumsal kaynak yönetimi S/4 HANA projesini devreye almıştır. Dijital dönüşüm süreci devam eden şirketimizde, Kardemir Arşiv ve İçerik Yönetim Sistemi, Online Talep Sistemi, Kardemir Bulut Sistemi, Kardemir Eğitim Yönetim Sitemi ve Kardemir Mobil Uygulaması hayata geçirilmiştir. Uçtan uca dijital üretim için seviye 3 entegrasyon sistemi ile birlikte üretim yönetim sistemi ve kurumsal kaynak yönetimi Faz II projeleri başlatılmıştır. Dijital altyapının güçlendirilmesi kapsamında standartlara uygun yeni veri merkezi devreye alınmıştır.
Ar-Ge Merkezimiz, şirketimizin rekabet edebilirlik seviyesini artırmak ve sürdürülebilir büyümesine katkı vermek üzere çalışmalarını yürütmektedir. Sanayi alanında araştırma, geliştirme ve teknolojik gelişmeler merkezimizce takip edilmekte, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, sektörel birlikler, sivil toplum kuruluşları ve firmalar ile iş birliği sağlanmaktadır. Kardemir’e uygun geleceğin teknolojileri araştırılmakta, karbon yakalama, hidrojen, yenilenebilir enerji kullanımına yönelik gelişmeler izlenmekte ve teşvik ve destek programları araştırılmaktadır. Otomotiv, savunma ve demiryolu sanayii tarafından kullanılan yüksek teknolojiye sahip yeni ürünlerin üretimi ve geliştirilmesine ilişkin projeler yürütülmektedir. Bu çerçevede 2019-2023 döneminde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na 24 proje sunulmuştur. Sunulan 11 proje başarılı bir şekilde sonuçlandırılırken, diğer projelerin çalışmaları devam etmektedir. Tamamlanan projelerimiz otomotiv, savunma ve demiryolu sektörü ile verimlilik artışına ilişkin çalışmaları içermektedir. Devam eden projelerimiz ise savunma, otomotiv, demiryolu sektöründe ürün geliştirmek, çevre ve dijitalizasyon alanları için iyileştirme ve maliyet düşürme amacına yönelik projelerdir. Geleneksel ürünlerimizin yanı sıra, ithal edilen veya sınırlı sayıda üretimi bulunan katma değeri yüksek ürünleri farklı sektörlerin hizmetine sunmak amacı ile yeni ürün geliştirme çalışmalarına ayrıca önem verilmiştir. Bu kapsamda, 2023 yılında 142 adet farklı ebat ve tipte yeni ürün üretimi gerçekleşmiştir. Mevcut durumda 1 patent başvurumuz devam etmekte olup 5 patent, 3 faydalı model tescilimiz bulunmaktadır. Yine bu dönemde, şirketimizin organize araştırma ve iş geliştirme ekosisteminden daha fazla yararlanabilmesi için Ostim Teknopark’ta Kardemir İleri Teknolojiler Araştırma ve Mühendislik Merkezi kurulmuş ve araştırma geliştirme çalışmalarına başlamıştır.

Değerli Ortaklarımız,
2023 yılında dünya ham çelik üretimi 1 milyar 888 tonda sabit kalmıştır. En büyük üretici konumundaki Çin, geçen yıl üretimini sadece %0,1 artırırken, Hindistan’ın üretimi %11 artmış ve dünyada üretimini en fazla artıran ülke olmuştur. Bu dönemde ülkemiz ham çelik üretimi bir önceki yıla göre %4 küçülmüş ve 33,7 milyon ton ile 2019 yılı seviyesine gerilemiştir.
Kardemir, dünya genelindeki bu durağanlığa rağmen 2023 yılında 2. 394.312 ton ham çelik ve buna bağlı olarak 2.319.823 ton net mamul ile üretimlerini artırma başarısını göstermiştir.
2023 yılında ana ürünlerimizde yaklaşık 2,374 milyon ton esas ürün satışı gerçekleştirilmiş, katma değeri yüksek ürünlerimiz arasında yer alan SBQ satışlarımız bir önceki yıla göre %94, platina satışlarımız %39, demiryolu tekerleği satışlarımız %29, kangal satışlarımız ise %12 artmıştır.
Asya, Avrupa ve Afrika 2023 yılında ihracat pazarlarımız olurken, Gürcistan, Sırbistan, Romanya Almanya, Polonya, Bulgaristan, Çekya, Kosova, Slovakya ve Yunanistan’a muhtelif çelik kaliteleri ihraç edilmiş ve yaklaşık 26 bin ton satış ile 29 milyon dolar değerinde ihracat geliri elde edilmiştir.

Değerli ortaklarımız;
Her yıl olduğu gibi bu dönemde de mesleki eğitim projelerine ayrıca önem verilmiştir. 2023 yılında mesleki ve teknik, yönetsel, kişisel gelişim olmak üzere şirket içi, dışı ve çevrimiçi olarak toplam 301 adet eğitim faaliyeti gerçekleştirilmiş ve 126.958 saat eğitim verilmiştir. 2023 yılında kişi başı eğitim saati 31,73 olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde Mesleki Eğitim Kanunu çerçevesinde şirketimizde 129 mesleki ve teknik lise öğrencisinin beceri eğitimleri tamamlanmış, 2023 – 2024 öğretim dönemi için 159 mesleki ve teknik lise öğrencisi beceri eğitimlerine başlatılmıştır. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte yürütülen İkili Mesleki Eğitim programı dahilinde Karabük Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde teori eğitimlerini gören mevcut öğrencilerin atölye ve bilgisayar laboratuvar donanımları şirketimizce iyileştirilmiştir. İkili Mesleki Eğitim Programı kapsamında Bilgisayarlı Makine İmalatı dalında 14 öğrenci, Haddecilik ve İzabe dalında16 öğrenci kabul edilerek Eylül ayı itibari ile eğitimleri başlatılmıştır. Şirketimizde halen 92 öğrenci, ikili meslek eğitimine devam etmektedir. Karabük Üniversitesi ile birlikte 6 farklı üniversitenin 11 farklı programında toplamda 52 öğrenci uzun dönem staj uygulamasına alınmıştır. Üniversite öğrencilerinden 188 kişinin yaz dönemi stajı kabul edilerek, eğitimlerine destek verilmiştir. Şirketimiz örgün eğitimde sürekli gelişim ve sürdürülebilir eğitim anlayışını uzun yıllardır desteklemekte olup, yıl sonu itibarıyla 29 çalışanımızın ön lisans ve lisans eğitimlerine, 53 çalışanımızın ise yüksek lisans ve doktora programlarına devam etmelerine katkı sağlanmaktadır.

Değerli Ortaklarımız,
Mali mevzuat gereği enflasyon muhasebesinin etkileriyle birlikte finansal verilerimiz incelendiğinde 2023 yılında 51.621 milyon TL satış geliri, 3.296 milyon TL FAVÖK ve 1.588 milyon TL net kar elde edilmiştir. 2023 yılı finansallarında, parasal kazanç/kayıp kalemi altında 2.911 milyon TL’lik olumlu etki oluşmuştur. Enflasyon muhasebesi etkilerini içeren 2023 yılı finansallarında, FAVÖK azalırken, net kar artış göstermiştir.

Diğer yandan, geçen senenin aksine net borç pozisyonundan net nakit pozisyonuna geçilirken, enflasyon muhasebesinin etkisiyle öz kaynaklarımızda güçlü büyüme kaydedilmiştir. Enflasyon muhasebesinden arındırılmış olarak önceki yıl ton başına FAVÖK konsolide bazda 135 USD iken 2023 yılı için bu rakam ton başına 112 USD olmuştur. Yönetimimiz için önemli olan bir hususa daha dikkat çekerek konuşmamı tamamlamak istiyorum. Şirketimizin en önemli kısıtlarından birisi lojistiktir. Yüksek liman ve taşıma maliyetleri ve demiryolundaki yetersizlik şirketimizi çözüm arayışlarına itmiştir. Bu nedenle kısa adı KARLİMTAŞ olan KARDEMİR Liman İşletmeciliği ve Taşımacılık Anonim Şirketi’ni kurduk. Bu şirketimiz öncelikli olarak Zonguldak-Karabük arasında özel demiryolu taşımacılığımızı ve gelecekte de liman işletmeciliğimizi yapacaktır. Bunun dışında başkaca yeni projelerimizi de biraz daha ete kemiğe büründüğünde sizlerle ve kamuoyu ile paylaşıyor olacağız. Şirketimizin, küresel ölçekte rekabet edebilirliğini artırmak, çevreye duyarlı üretim yapısını güçlendirmek ve yenilikçi çözümler geliştirmek adına yürüttüğümüz çalışmalarda, siz değerli ortaklarımızın destekleri bizler için büyük önem arz etmektedir.

Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da Kardemir ailesi olarak birlikte daha büyük başarılara imza atacağımıza olan inancımız tamdır. Bizlere olan güveniniz ve desteğiniz için yönetimimiz adına teşekkür ediyorum.
Bu vesileyle, Kardemir’in bugünlere gelmesinde emeği ve katkısı olan ancak bugün aramızda olmayan çalışanlarımıza Allah’tan rahmet, emeklilerimize sağlık ve uzun ömürler diliyoruz.

2023 yılı faaliyet sonuçlarımızın hayırlı olmasını dilerken, sunulan faaliyetlerin gerçekleştirilmesindeki çok kıymetli katkıları nedeniyle tüm çalışanlarımıza, sendikamıza, tüm ortaklarımıza, müşteri ve tedarikçilerimize, her zaman yanımızda olan kamu ve yerel yönetimlere ve yöre halkımıza teşekkür ediyoruz.