Ana Sayfa Arama Galeri Video Yazarlar
Yayın/Gazete
Yayınlar
Kategoriler
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Sayfası Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Puan Durumu
WhatsApp
Sosyal Medya

Safranbolu Düzce-Sırçalı Kanyonuna Giriş Yasaklandı

Karabük Safranbolu Düzce-Sırçalı Kanyonuna, özellikle

Karabük Safranbolu Düzce-Sırçalı Kanyonuna, özellikle resim çektirmek isteyenlerin dikkatini çeken kaya terasın kopma riski bulunduğundan ve yapılan incelemeler sonunda İnsan sağlığı için risk taşıdığı gerekçeleri ile girişi yasaklandı.

 

Yapılan açıklamada “yaban hayatı geliştirme sahası olduğundan dolayı alan turizm merkezi olmasından ziyade yaban hayatının korunduğu, geliştirildiği yaşama ortamını iyileştirici tedbirlerin alındığı saha olma özelliğini devam ettirmesi gerekmektedir. Bilimsel jeolojik verilere bakıldığında taş kütlesinin her an kopma ihtimali ve ölüm tehlikesi bulunmaktadır. Bu tehlikeden dolayı; Müdürlüğümüz tarafından alana tel ihata yapılmış ve uyarı tabelaları ile donatılmıştır. Lütfen tellere zarar vermeyiniz, ölüm riski olduğundan dolayı kayalıklara çıkmayınız ve kurallara uyunuz.” dendi

Karabük Valiliğinden yapılan açıklama;

“4915 sayılı kanunda; Yaban hayatı geliştirme sahası; “Av ve yaban hayvanlarının ve yaban hayatının korunduğu, geliştirildiği, av hayvanlarının yerleştirildiği, yaşama ortamını iyileştirici tedbirlerin alındığı sahalar”  olarak tanımlanmaktadır.

Şube Müdürlüğümüz sorumluluk alanındaki Safranbolu Düzce-Sırçalı Kanyonu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası 16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak tescillenmiştir. Saha içerisinde zengin bitki ve yaban hayatı çeşitliliğinin yanı sıra ilginç kayalıklara ve jeolojik oluşumlarda yer almaktadır.

Safranbolu bölgesinde Eosen yaşlı (yaklaşık 45 milyon yıl) Safranbolu formasyonu geniş bir alanda gözlenmektedir. Formasyon tabanda çakıl taşları ile başlayıp üst kesimlere doğru karbonatlı kumtaşları, kumlu kireçtaşları ve yumrulu kireçtaşları ile devam etmektedir.

Bu kayaçlar birbiri ardına gelirse görünüm ve estetik olarak çok güzel jeolojik yapılar ortaya çıkar iken, aşınma-taşınma ve yük taşıma açısından problemler oluşturabilmektedir.  Özellikle altı boşalan çıkıntı şeklinde kalmış tabakaları yer çekimi devamlı zorlamaktadır. Bu tabakalar yer çekimine yenildikleri zaman kaya düşmeleri olabilmektedir. Kaya düşmelerini ne zaman olacağı bilinmemekle beraber aşırı yağışlı ve soğuk iklimler fiziksel ve kimyasal ayrıştırmayı hızlandırdığı için bu dönemlerde kaya düşmesi olasıdır. Bunun yanı sıra deprem gibi sismik aktivite ve taş ocaklarındaki patlatmalarda kaya düşmelerini tetikleyici etkendir. Sırçalı Kanyonunda yukarıda belirtilen tüm etmenler mevcuttur. Özellikle Safranbolu ilçesinin Kuzey Anadolu Fay hattına yakın olması sismik aktivitenin Sırçalı Kanyonundaki kaya düşme olaylarını tetiklemesi çok muhtemeldir. Bu doğa olaylarının yanı sıra insanların bu kayaçlar üzerindeki ağırlıkları kaya düşmelerine nedene olabilir. Ayrıca bölgedeki nemli hava nedeni ile kayaçların üzerindeki mikro organizmalar yaşarlar ve bu organizmaların neden olduğu kaygan yüzey neticesinde kayıp düşme olasılığı yüksektir.

Açıklanan sebeplerin bir sonucu ve göstergesi olarak Safranbolu Düzce-Sırçalı Kanyonu Yaban Hayatı Geliştirme Sahasındaki kayaların bir kısmı yakın zamanda kopmuş, kalan kısım ise sosyal medya kullanıcıları tarafından “taş teras” olarak lanse edilerek, idarenin kontrolü dışında ziyaretçi gelmeye başlamıştır.

Safranbolu Düzce-Sırçalı Kanyonu, yaban hayatı geliştirme sahası olduğundan dolayı alan turizm merkezi olmasından ziyade yaban hayatının korunduğu, geliştirildiği yaşama ortamını iyileştirici tedbirlerin alındığı saha olma özelliğini devam ettirmesi gerekmektedir. Bilimsel jeolojik verilere bakıldığında taş kütlesinin her an kopma ihtimali ve ölüm tehlikesi bulunmaktadır. Bu tehlikeden dolayı; Müdürlüğümüz tarafından alana tel ihata yapılmış ve uyarı tabelaları ile donatılmıştır. Lütfen tellere zarar vermeyiniz, ölüm riski olduğundan dolayı kayalıklara çıkmayınız ve kurallara uyunuz.” dendi