Ana Sayfa Arama Galeri Video Yazarlar
Yayın/Gazete
Yayınlar
Kategoriler
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Sayfası Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Puan Durumu
WhatsApp
Sosyal Medya

Son tarih 18 Eylül

  Karabük Üniversitesi Öğrenci

 

Karabük Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, öğrenci affı kanunundan yararlanacakları ilgilendiren önemli bir duyuru yaptı. Yapılan açıklamada aftan yararlanmak isteyen adayların, en geç 18 Eylül 2018 tarihi mesai bitimine kadar Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına şahsen ya da noter vekâleti ile başvuru yapmaları gerektiği aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayladığı üniversite öğrencilerine af kanunu 18 Mayıs’ta Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.

Buna göre; söz konusu aftan yükseköğretim kurumlarında hazırlık dâhil bütün sınıflarda intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi gören öğrenciler yararlanabilecek. Terör suçundan hüküm giyenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu tarafından devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olanlar bu düzenlemeden yararlanamayacak.

Karabük Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının üniversitenin internet sitesinden yaptığı duyuru şöyle:

7143 Sayılı Af Kanunu Duyurusu

18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa 7143 Sayılı Kanunla eklenen 15. Maddenin Geçici 78. Maddesi gereğince Af Kanunundan yararlanmak isteyen adayların, en geç 18 Eylül 2018 tarihi mesai bitimine kadar Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına şahsen ya da noter vekâleti ile başvuru yapmaları gerekmektedir.

Kaydı Silinen/ Kayıt Sildiren Öğrencilerden İstenecek Belgeler:

Başvuru Dilekçesi, ( Başvuru dilekçesi için TIKLAYINIZ )
Kimlik Fotokopisi,
Adli Sicil Kaydı, (e-devlet üzerinden alınabilir)
Son altı ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf,
Lise Diplomasının Aslı,
Dikey Geçiş Sınavı ile kayıt yaptıracak olanlar Önlisans diploması ve transkriptinin asılları,
Herhangi bir Yükseköğrenim Kurumundan mezun olanların muafiyet talebinde bulunabilmeleri için mezun oldukları Yükseköğrenim Kurumuna ait onaylı ders içerikleri ve transkriptleri.
Üniversitemize Kayıt Hakkı Kazandığı Halde Hiç Kayıt Yaptırmayan Öğrencilerden İstenecek Belgeler:

Başvuru Dilekçesi ( Başvuru dilekçesi için TIKLAYINIZ )
Kimlik Fotokopisi,
Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden alınabilir)
Son altı ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf,
Karabük Üniversitesi’ne yerleşmiş olduğu yıla ait ÖSYM sınav sonuç belgesi,
Lise Diplomasının Aslı,
Dikey Geçiş Sınavı ile kayıt yaptıracak olanlar Önlisans diploması ve transkriptinin asılları.
Herhangi bir Yükseköğrenim Kurumundan mezun olanların muafiyet talebinde bulunabilmeleri için mezun oldukları Yükseköğrenim Kurumuna ait onaylı ders içerikleri ve transkriptleri.
İlgili Kanun Maddesi:

“GEÇİCİ MADDE 78- Yükseköğretim kurumlarında hazırlık dâhil bütün sınıflarda intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dâhil, terör suçundan hüküm giyenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları şartıyla bu Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen esaslara göre 2018-­2019 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilirler.

Müracaat süresi içinde askerlik zamanı gelmiş olanların askerlikleri tecil edilmiş sayılır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden 2 ay içinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde bu maddede belirtilen haklardan yararlandırılır.

Bu maddede yer alan hükümlerden yararlanarak ayrıldığı yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırıp işi veya ikametinin başka bir ilde bulunduğunu belgeleyenler, üniversiteye giriş yılı itibarıyla geçmek istediği üniversitenin taban puanını sağlamaları ve ikamet ettikleri ildeki yükseköğretim kurumlarının senatolarının da uygun görmesi halinde, senatolar tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ikamet ettikleri ildeki üniversitelerdeki eşdeğer diploma programlarına yatay geçiş yapabilirler.

Bu maddeden yararlanıp bir yükseköğretim kurumunda öğrenci statüsü kazananlar başvurmaları halinde Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi bünyesindeki açık öğretim önlisans veya lisans düzeyindeki eşdeğer bölümlere yatay geçiş yapabilirler. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Yükseköğretim Kurulu yetkilidir…”