TIP Bayramı Kutlanıyor

Bu haber 14 Mart 2018 - 10:24 'de eklendi ve 970 kez görüntülendi.

 

 

“TIP Bayramı”  her yılın mart ayının 14.de sağlık  alanında çalışanlar için bir anma ve kutlama günü olarak kutlanır.

Osmanlı’da 17. yüzyıldan itibaren her sahada ortaya çıkan bozulmalar tıp eğitiminde de kendini göstermiş ve tıp medreseleri eskisi kadar yeni bilgilerle donatılmış hekimler yetiştirememiş, batıda yazılan Latince, İtalyanca, Almanca tıp kitaplarını hekimler takip edemediğinden, dil bilen sayısının az olması, matbaanın Osmanlı’ya geç giriş ve kitap basmanın 1729’da başlamasından dolayı TIP alanında ilerleme kaydedilememiş. 19. yüzyıla geldiğinde durum tıp eğitimi açısından pek iç açıcı değilmiş. Tıp medreseleri eski parlak dönemlerini kaybetmiş, hatta bazıları kapanmış. Bu arada ortalığı azınlıklardan ve Avrupa’dan gelen, yabancı hekimler sarmış. Mütabbib (tabip olmayan sahte hekim) hekimler serbest hekimlik yaparak, orduda da görev alarak birçok insanın ölümüne sebep olmuşlar.

Bunların önlenmesi için birçok ferman çıkarılmışsa da engel olunamamış. Çünkü yeterli tıp eğitimi verilmediği gibi yeterli sayıda hekim yetiştirilemiyormuş. İtalyanca ve Fransızca bilen az sayıda hekim gelişmeleri takip ederek çevresinde yararlı olmaya çalışmışlar.  Bunlardan Şanizade Mehmet Ataullah (1771–1826), Mustafa Behçet Efendi (1774–1834) gibi büyük hekimler bu durumdan çok rahatsız olmuşlar ve yeni tıbbın tıp eğitimine girmesini savunmuşlar.

TIP Bayramı ile ilgili olarak İlk kutlama, 14 Mart 1919’da işgal altındaki İstanbul’da yapıldı.  Hikmet Boran’ın önderliğinde işgali protesto edilerek yapılan eylemde TIP Öğrencilerine  dönemin ünlü doktorlarının da destek verdi. İşte bu protesto, tıp bayramında, tıp mesleği mensuplarının yurt savunma hareketi olarak tarihe geçti.

Öte yandan Sağlık Çalışanları da Şiddetten şikayetçi.  14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Türkiye’de hekimlerin maruz kaldığı hak ihlallerinin derlendiği bir rapor hazırladığına dikkat çeken sağlık Çalışanları. “Hastaneleri şirket, hastaları ise müşteri haline getiren yanlış sağlık politikaları ile hekimler de güvencesizlik kıskacında. sağlık politikaları hem halk hem hekim sağlığını tehdit etmektedir,  son 5 yılda sağlık çalışanlarına 46 bin 361 sözlü ve fiili saldırı olduğu bir ülkede TIP bayramı ne kadar kutlanabilir ”  diyorlar 

Türkiye’de 1 doktora 572 hasta düşüyor, performans sistemi hem halk sağlığını hem hekim haklarını hiçe sayıyor.diyen sağlık çalışanları,  “Türkiye’de 141 bin 259 doktor görev yapıyor. Türkiye’de 10 bin kişiye yaklaşık 17 doktor düşerken, bu rakam OECD ülkelerinde 10 bin kişiye 30 hekim civarındadır. Türkiye, kişi başına düşen hekim sayısında Güney Afrika, Endonezya gibi ülkelerle birlikte en alt sıralarda kalmaktadır” şeklinde rakamlar vererek sağlık sorunlarına dikkat çekiyorlar.

Hekimler; ” Sadece 2015 yılında günde ortalama 33 sağlık çalışanına şiddet vakası kayıtlara geçmiş. Bu olayların 10’u fiziksel, 23’ü ise sözel şiddettir. Sağlıkta Dönüşüm Programı, hastaları müşteri haline getirdiği ve sağlık sistemini ticarileştirdiği için sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti arttırdı,bunu  son yıllar da sağlık çalışanlarına yönelik sözlü ve fiili 46 bin 361 şiddet vakası kayıtları ile görmekteyiz” diyorlar.

TIP Bayramı nedeni ile Karabük Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr H.Avni AKSOY’da bir mesaj yayımladı ve şöyle dedi;

Saygıdeğer Karabük Halkı ve Fedakar Sağlık Çalışanları ;

Sağlık , sevgili peygamberimiz (Hz. Muhammed s.a.v ) ifade ettiği gibi ‘’ vücutları sağlam olanların başına konmuş bir taçtır.’’ Karabük Tabip Odası olarak İnsanlarımızın sağlıklı yaşaması , sağlığını kaybetmiş olanların da eski sağlıklarına kavuşması gibi ulvi bir görevi yerine getirmek için özveriyle çalışan doktorlarımız ile diğer sağlık personelimizin 14 Mart Tıp Bayramı’nı en içten dileklerimizle kutlar, başarılarının devamını dileriz.

Tıp Bayramı’nın ortaya çıkışı, 14 Mart 1827’de İkinci Mahmut döneminde Hekimbaşı Mustafa Behçet’in önermesiyle kurulan ilk Cerrahhane olan Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire’nin kurulmasıyla oluşmuştur. Cerrahhanenin kurulmasıyla Türkiye’de modern tıp eğitimi başlamıştır ve okulun kuruluş günü olan 14 Mart tarihi de “Tıp Bayramı” olarak kabul edilmiştir.

Tıp Bayramı’nın ilk kutlaması 14 Mart 1919’da işgal altındaki İstanbul’da yapılmıştır. Tıbbiye 3. sınıf öğrencisi Hikmet Boran önderliğindeki tıp okulu öğrencileri, işgali protesto için toplanmış ve dönemin ünlü doktorları da destek vermiştir. Böylece ilk Tıp Bayramı, tıp sektöründe hizmet edenlerin yurt savunma hareketi olarak başlamıştır.

Türk Hekimleri olarak her zaman düşüncemiz Vatan mevzu bahis ise gerisi teferruattır , kaldı ki Türk Hekimleri tarihine baktığımızda bunun bir çok örneklerini görmekteyiz. İstanbul Üniversitesi Tıbbiye bölümü 1921’de hiç mezun vermemiştir . Çünkü gönüllü katıldıkları Çanakkale Savaşında 19 Mayıs 1915 Taarruzunda hepsi şehit olmuşlardır. Biz Dr. Hikmet Boran’ın torunları olarak Türk Hekimleri her zaman Vatanının , Milletinin yanında yer alacaktır.

Doktorlara yıllardan beri söz verildiği halde , çok düşük olan emekli doktor maaşlarının ve sosyal haklarında iyileştirmenin olmaması ve gene yıllardır sözü edilen ve bir çok mesleğe verildiği halde Doktorlara nedense verilmeyen yıpranma hakkının da verilmemesinin hayal kırıklığıyla bir 14 Mart Tıp Bayramını daha kutlamaktayız.

 

TIP BAYRAMI İÇİN YAYINLANAN MESAJLAR 

 

Vali Kemal Çeber’in 14 Mart Tıp Bayramı mesajıdır;

Değerli sağlık çalışanları,


Sizler, değeri ve vazgeçilmezliği tartışmasız olan sağlık hizmetlerinden, vatandaşlarımızın gerektiği biçimde ve zamanında yararlanmasını sağlayarak önemli bir görevi yerine getirmektesiniz.

Hasta vatandaşlarımızın davranışlarını anlamak, davranışlarının altında yatan etmenleri tanımak ve bunlara uygun tepki vermek, siz sağlık personeli ile hasta ilişkisinin temelini oluşturmaktadır.

Hepimizin amacı; vatandaşlarımızın beklentilerine uygun, kaliteli sağlık hizmetini sunarak onların mutlu olmasını sağlamaktır.

Bunun için, İlimizin sağlık göstergelerini daha da iyileştirmek, insanımızın daha iyi ve daha rahat sağlık hizmeti almasını sağlamak için performansımızı sürekli geliştireceğiz. Bu alandaki sorunların çözümünde üzerimize düşeni fazlasıyla yapmanın gayreti içersinde olacağız.

Bu doğrultuda, mevcut kapasitenin etkin ve verimli kullanımının sağlanmasının yanı sıra, önümüzdeki dönemde kişi başına düşen hekim, hemşire, ebe, yardımcı sağlık personeli ve yatak sayısını artırmak, anne ve çocuk sağlığına, halk ve çevre sağlığına özel önem vermek, sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde bilişim teknolojisinden azami ölçüde faydalanılmasını sağlamak, özel sektörün sağlık alanına yatırım yapmasını teşvik etmek, önemli hedeflerimiz olacaktır.

Büyük Önder Atatürk’ün de ifade ettiği gibi, sağlığımızı emanet ettiğimiz Türk hekimlerimizin ve tüm sağlık çalışanlarımızın bu hizmet kervanında özveri ve inançla, meslek onuruna yakışır bir şekilde hizmet üretmeye devam edeceklerine olan inancım tamdır.

Bu duygu ve düşüncelerle Tıp Bayramınızı en içten duygularımla kutluyor, hepinize sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum.

 

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer Tıp Bayramı Dolayısıyla Bir Mesaj Yayınladı.

Kaymakam ve Belediye Başkanı , Ürkmezer mesajında,” Eğitime ilk başladıkları günden itibaren yoğun bir tempo içerisine girerek zor şartlarda hayat kurtaran dokunuşlar yapan sağlık çalışanları, hepimizin saygı duyması gereken kıymetli bireylerdir. Doğumdan başlayıp, hayatımızın son anına kadar yaşadığımız her sağlık sorununda onları yanımızda buluyoruz. İnsana ve insan hayatına direkt etki eden bir mesleği icra eden sağlık çalışanları, din, dil, ırk ayırt etmeden herkese aynı duygularla yaklaşan, insanların derdine derman olmaya çalışan özverili bir meslek grubudur. Bu bilinç ve minnet duygularıyla, başta ilçemiz ve ilimiz olmak üzere, yurdumuzun her köşesinde, şartlar, mekan ve zaman her ne olursa olsun fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.”dedi

 

Dr.Ahmet SARI İl Sağlık Müdürü

Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi…” Kanuni Bir nefeslik sıhhatin bile değerinin ölçülemeyeceğinin bilincinde olan, kutsal mesleğimizin icrasında tüm güçlüklere rağmen büyük bir özveriyle insanlığa hizmet eden, hayatımızın her döneminde ihtiyaç duyduğumuz değerli meslektaşlarımın ve tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını en içten duygularımla kutluyor;sağlığın korunması ve geliştirilmesi için yapılan tüm çalışmalarda gösterdikleri üstün ve gayretli çabalarından dolayı şükranlarımı sunuyorum.

 

 

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özcan, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.

Özcan, mesajında şunları söyledi:“Sağlıklı bir yaşam bütün insanlığın en temel hakkı ve talebidir. İnsanların kaliteli ve mutlu bir yaşam sürmelerinin öncelikli şartı sağlıklı bireyler olmalarından geçer. Bedenen ve ruhen sağlıklı bireyler, eğitimin artmasına, üretimin güçlenmesine, ülkenin kalkınmasına dolayısıyla toplumsal refahın artmasına önemli katkı sunar. Etkin ve kaliteli bir sağlık sistemi nitelikli bir toplumun en önemli şartıdır. Hiç kuşku yoktur ki, bu anlamda doktorlarımız ve tüm sağlık çalışanlarımız, fedakârlıkları ve meslek aşkları sayesinde, insanların yaşam kalitesini yükseltmede ve bu yaşam kalitesinin duraksamaya uğradığı hallerde hastalarını sağlığına kavuşturmak adına kutsal bir mümessil olarak bu önemli ve zor görevi üstlenmişlerdir. Tüm bu duygu ve düşüncelerle insanı yaşatmayı ve insanlığa nitelikli bir yaşam sunmayı amaç edinen, bizlerin sağlıklı ve mutlu bir hayat sürmesi için en güç koşullarda dahi sağlık hizmetlerinin her alanında fedakârca çalışan tüm sağlık personelinin 14 Mart Tıp Bayramını kutlarım. ”

 

İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun’un Tıp Bayramı Mesajı

Genel Sekreter  Mehmet Uzun; “Tüm insanlar için, güvenli bir liman gibi hizmet veren hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarının bu anlamlı günü, Ülkemizde “14 Mart 1919” tarihinden beri “Tıp Bayramı” olarak kutlanmaktadır. “Beni Türk hekimlerine emanet ediniz” sözüyle Mustafa Kemal Atatürk’ün güven ve takdirini kazanmış değerli hekimlerimiz ve her düzeydeki sağlık çalışanları, en temel insan hakkı olan yaşama hakkının korunmasında ve bu hakkı kullanmamızda gösterdikleri titiz ve insanüstü gayretleri her türlü övgünün üzerindedir. Bu duygu ve düşüncelerle, toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi, insanların daha sağlıklı ve daha mutlu hayat sürmesi için en zor şartlarda görev yapan başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı tebrik ediyor, tüm sağlık çalışanlarına aileleri ile birlikte huzurlu, mutlu günler dilerim” 

 

 

AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, “14 Mart Tıp Bayramı” dolayısıyla bir masaj yayınladı.

Zaman farkı gözetmeksizin çalışan sağlık personelinin bütün gayretinin, tüm vatandaşlara vaktinde, kaliteli sağlık hizmeti sunmak ve halkın sağlığına yeniden kavuşmasını sağlamak için olduğunu belirten Başkan Altınöz mesajına şöyle devam etti;
” Güçlü bir geleceğe ancak sağlıklı bir toplumla ulaşılabilir anlayışıyla Devletimizin yaptığı sağlık yatırımları, vatandaşlarımıza daha kaliteli, ulaşılabilir sağlık hizmetleri sunma konusundaki kararlılığımızı da ortaya koymaktadır. Bu bağlamda da İlimizde de sağlık alanında önemli çalışmalar yapılmış ve yapılmaya devam edilmektedir.
Bu duygu ve düşünceler ile tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı en içten dileklerim ile kutlarım.”

 

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.