Ana Sayfa Arama Yazarlar
Kategoriler
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Sayfası Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Puan Durumu
WhatsApp
Sosyal Medya

KAR GAZ UYARDI

  KAR GAZ  UYARI

 

KAR GAZ  UYARI YAPTI …DİKKAT..

—————————————————————————————————–

 

 

indir

 

 

“HAYATINIZ BİZLER İÇİN ÇOK DEĞERLİ”

 

Havaların soğumasıyla birlikte son 1 hafta içersin de ısınma veya sıcak su elde etmek için kullanılan cihazların kurallarına uygun kullanılmaması nedeniyle çok sayıda vatandaşımız maalesef hayatını yitirmiştir. Bu kayıplarımızın büyük bir kısmı doğalgaz dışında (katı yakıt, LPG) yakıt ile yanan cihazlardan kaynaklanmıştır. İlimiz genelinde imar alanları içerisinde yer alan nüfusun yüzde 95’i doğalgaz kullandığı için bu konuyla ilgili riskler üzerine Kargaz A.Ş.’nin duyurumu halkımız için önem taşımaktadır.

Doğalgaz dışında yakıt tüketen cihazlar için bir denetim mekanizması bulunmamaktadır. Ancak doğalgaz kullanılan her türlü cihazlar projelendirilmesinden kullanımının başlangıcına kadar denetime tabidir ve TSE standardına sahip olması gerekmektedir. Kurallara uyan bir vatandaşımızın yaptırdığı tesisat ve satın aldığı doğalgazlı bir cihaz –kullanılmaya başlanana kadar- en az iki mühendis tarafından kontrol edilmekte ve denetlenmektedir. Tesis ve cihaz devreye alındıktan sonra da KARGAZ tarafından belli periyotlarda kontrol edilmekte ve tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesi sağlanmaktadır. Ayrıca doğalgaz kullanan vatandaşlarımızın arızi problemlerine de (gaz kokusu, gaz kesintisi, yangın vs) müdahale etmek üzere 7/24 görev yapan ekiplerimiz mevcuttur. Bu ekiplerimizin acil servis telefon numarası 187’dir. Bu numarayı arayan müşterilerimizi (telesekretere düşmeden) doğrudan teknik operatör karşılamakta ve problemle ilgili ön bilgilendirme ile birlikte Acil Servis Ekibini de ilgili adrese yönlendirmektedir.

Geriye dönük kontrol sırasında en sık rastladığımız hatalı uygulamalar; menfezlerin kapatılmış olması, cihazların yerinin değiştirilmesi ve tesisata yeni cihazlar eklenmiş olmasıdır. Hiçbir teste ve denetime tabi olmamış bu tür uygulamalar (Allah Korusun) ölüme davetiye çıkarmaktır.

Gerek cihaz değişikliği gerekse yeni cihaz ilavesi proje tadilatı ve kontrol gerektiren işlemlerdir. İçinden doğalgaz geçen boruların yer değişikliği (uzatılması, kısaltılması) dahi kontrol ve test gerektirir. Bursa’da önceki gün yaşanan ve 5 vatandaşımızı kaybettiğimiz vakanın sebebi şofbenin gaz şirketinden (Bursagaz) onay alınmadan tesisata eklenmesidir. Herhangi bir denetim olmadığı için şofben ve bacası en kolay biçimde monte edilip çalıştırılmış ve bu üzücü olay yaşanmıştır.

Bu bakımdan menfezi halen kapatılmış olan tüm vatandaşlarımızın derhal açık konuma getirmesi hayati öneme haizdir. Ayrıca yukarda belirtilen uygulamalardan birini veya birkaçını KARGAZ’ın kontrolü dışında yapan vatandaşlarımızın da vakit geçirmeden KARGAZ’a veya KARGAZ’dan sertifika almış bir firmaya başvurması da aynı şekilde önemlidir.

Zehirlenmelere sebep olan KARBONMONOKSİT (CO) gazı, yapısında karbon bulunan (doğalgaz, LPG, odun, kömür, petrol v.s) yakıtların tam olarak (yeterli havayla) yanmaması sonucu açığa çıkmaktadır. Bu gaz renksiz ve kokusuz olduğundan ve etkilenme oldukça yavaş seyrettiğinden, maruz kalan kişi tarafından başlangıçta hissedilememekte, hissedildiği anda da, kişi çoğu zaman hareket kabiliyetini kaybetmiş olmaktadır. Açık yanmalı (ocak v.s) ve bacalı cihazların bulunduğu ortamlarda menfezlerin konma nedeninin en önemlisi yanmanın gerçekleştiği ortama yeterli havanın girmesini sağlamaktır. 1 m³ doğalgazın yanması için yaklaşık 10 m³ hava gereklidir.

Bu nedenle güvenli doğalgaz kullanımı için aşağıdaki işlemlerin mutlaka yapılması ve kullanımı boyunca da KARGAZ tarafından onaylandığı biçimiyle korunması gerekmektedir. Esasen; burada listelenen çoğu hususlar, farklı yakıt türlerini kullanan vatandaşlarımızın da bilmesi ve uygulaması gereken uyarılardır.

1. Abonelik: KARGAZ’a abone olunmadan doğalgazla ilgili hiçbir işlem başlatılmamalıdır.
2. KARGAZ Sertifikalı firma: Doğalgazla ilgili işlemleri mutlaka KARGAZ’dan sertifika almış firmalara yaptırılmalıdır. Cihaz dönüşümleri ve devreye alma işlemleri de yetkili servislere yaptırılmalıdır. Biraz daha ekonomik olsun diye merdiven altı tesisatçı ve servislere işlem yaptırılmamalıdır. Sertifikalı firma listesi abonelik işlemi ile birlikte vatandaşlarımıza verilmektedir. Ayrıca web sitemizde de (www.kargaz.com.tr) yer almaktadır. Yetkili servis listeleri de cihazla birlikte verilen kataloglarda listelenmektedir.
3. İç Tesisat Uygunluk Belgesi: Abonelik işlemi, proje onayı ve sözleşme imzalanmasından sonra sertifikalı firma mühendisi ile KARGAZ mühendisi ilgili adrese giderek tesisatın ve cihazların projeye ve kullanıma uygunluğunu kontrol eder ve kaçak olup olmadığı ile ilgili teste tabi tutar. Herhangi bir problem yoksa “İÇ TESİSAT UYGUNLUK BELGESİ” düzenlenir ve bir kopyası vatandaşa verilir. Tesisat özellikleri ve kullanılacak cihaz bilgilerinin yer aldığı bu belgede; KARGAZ, sertifikalı firma ve doğalgaz kullanıcısı vatandaşın onayı bulunmaktadır. Yetkili servisler bu belgede ismi yer almayan cihazı devreye alamazlar. Vatandaşlarımız da bu belgede listelenen cihaz dışındaki bir cihazı KARGAZ’dan yeni bir onay almadan kullanmamalıdırlar.
4. Mevcut Doğalgaz Tesisatının korunması: Binadaki yapısal tadilatlar sırasında veya başka bir sebeple doğalgaz tesisatının veya cihazlarının yerinin değişmesi gerekiyorsa, yeni bir cihaz ilavesi veya mevcut cihaz sayısının azaltılması, bir cihazın başka bir cihazla değiştirilmesi gibi işlemlerin tamamı KARGAZ’ın onayı ile yapılmalıdır. Bu onayın alınması hem yapısal işlemlerin güven içinde yapılmasını sağlayacak hem de tadilattan sonraki kullanım güvenli olacaktır.
5. Periyodik Bakımlar: Cihazların üreticileri tarafından önerilen periyodik bakımlarının yetkili servislere yaptırılması hem güvenlik hem de tasarruf sağlayacaktır.
6. Arızi Bakımlar: Cihazlarda oluşan arızi bakımlar da geciktirilmeden yetkili servis marifetiyle giderilmelidir.
7. Bacalar: Bacaların yıllık kontrolü yetkili kişi ve kurumlara yaptırılmalıdır. Ayrıca doğalgazlı cihazın bağlı bulunduğu bacaya ikinci bir cihaz eklenmemelidir.
8. 187 Acil Doğalgaz Servis Numarası: 7/24 esasına göre hizmet veren bu telefon numarası da 110 İtfaiye ve 112 Hızır Acil servisleri gibi diğer acil servis numaraları gibi bilinmelidir. Sokakta, binada veya dairede (yangın, patlama, koku, gaz kaçağı v.s) doğalgazla ilgili olabileceği düşünülen tüm problemler vakit geçirilmeden 187 aranarak bildirilmelidir.
9. Bulunduğunuz ortamda gaz kokusu hissederseniz;
9.1. Sigara içmeyin, yanıcı madde (çakmak, kibrit v.s.) kullanmayın,

9.2. 187’yi arayın,

9.3. Bulunduğunuz konuma en yakın olandan (cihaz vanaları, sayaç vanası, kolon vanası) başlayarak gaz vanalarını kapatınız,

9.4. Pencereleri açarak ortamı havalandırın,

9.5. Elektrikli cihazların mevcut konumunu değiştirmeyiniz (açık olan açık kalsın, kapalı olan kapalı kalsın),

9.6. Kapı zili ve telefon gibi kontrol dışında bulunan cihazların çalışmasını engelleyin (Bina yöneticisine bilgi verin),

9.7. Mümkünse bina elektriği ve telefon şebekesini bina ana sigortalarından kapatınız,

10. Kontrolsüz kazılar: Bu gün itibarıyla doğalgaz şebekesi şehrimizin büyük bir kısmına ulaşmıştır. Doğalgaz şebekesi bulunan sokak ve caddelerde izinsiz kazı yapılmaması konusunda uyarının yer aldığı “Sokak Uyarı Tabelası” bulunmaktadır. Ancak buna rağmen KARGAZ’a haber verilmeden kazı yapılmakta ve bunun sonucunda oluşan hasar sebebiyle de maddi ve manevi kayıplar olabilmektedir. Bu itibarla şehrin herhangi bir noktasında –büyüklüğü ve süresi ne olursa olsun- yapılacak tüm kazıların 187 numaralı telefona bildirilmesi önemlidir. Herhangi bir vatandaşımızın da yolda gördüğü bir kazıyı 187 numaralı telefona bildirmesi muhtemel birçok problemin önlenmesine yardımcı olacaktır.
Cengiz MANCOĞLU

KARGAZ AŞ. Karabük İşletme Müdürü